Danmark

Rådgivning for investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber 

Investeringssektoren er præget af meget turbulens og usikkerhed. Det er dog sikkert, at fremtiden vil medføre flere regler og lovgivning på alle niveauer. KPMG kan hjælpe dig med at imødekomme fremtidens udfordringer.

Skat tilbage fra udlandet? Eu retten rykker...

Skat tilbage fra udlandet? Eu retten rykker...
For investeringsforeninger og pensionskasser bliver EU retten stadig mere interessant, da diskriminationssagerne for alvor begynder at rykke.

Investment management: A snapshot of the key trends

Investment management: A snapshot of the key trends

KPMG tager den øjeblikkelige temperatur på branchen i rapporten – "Industry Insights – A snapshot of key trends, issues and challenges facing the investment management industry".

 

I branchegruppen Financial Services engagerer vi os i din virksomhed, peger på de ting som kan gøres bedre og giver dig løsningsmuligheder. Vi baserer vores rådgivning og revision på et tværfagligt samarbejde mellem KPMG's-specialister med mange års erfaring med rådgivning og revision af sektoren. Vi kan derfor hjælpe dig med alle typer opgaver inden for revision og rådgivning af investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber.

 

I Financial Services lægger vi i vores rådgivning stor vægt på integritet, forretningsmæssig udvikling og på at overholde lovgivningens krav. Vores rådgivningsydelser består ikke af færdigstrikkede løsninger, men tilpasses løbende de aktuelle udfordringer som investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber stilles overfor. Samtidig tilpasses vores ydelser din virksomheds specifikke ønsker og behov. 

Et udvalg af typiske rådgivningsopgaver for investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber

  • Kapitalforhold, kapitaldækning og solvensforhold
  • Risikostyring, herunder vurdering af nuværende styrker, svagheder og effektivitet
  • Effektivisering, etablering eller vurdering af interne forretningsgange
  • Ansøgninger til og forhandlinger med Finanstilsynet
  • Værdiansættelser
  • GIPS - Global Investment Performance Standards
  • Skatte- og momsmæssig optimering
  • Styring af it-ricisi
  • Fortolkning, Implementering og konsekvens af nye regulative krav og nye regnskabsregler