Česká republika

Fúze a akvizice 

Daně sice nebývají hlavním důvodem k realizaci fúze či akvizice, ale jako významný vstup mohou zásadně ovlivnit celkové parametry transakce a rozhodnout o výsledném zisku či ztrátě. Zásadní roli při tom hraje správné načasování a koordinace jednotlivých kroků.

Kontakt

Patrick Leonard

Patrick Leonard

Partner

+420 222 123 564

Daňové služby KPMG ČR zaměřené na fúze a akvizice

  • Orientujeme se ve světových trendech a ovládáme nejnovější techniky uzavírání a financování transakcí.
  • Poskytneme vám poradenství při mezinárodních transakcích včetně přeshraničních fúzí či relokací společností a pomůžeme vám s jejich koordinací a řízením.
  • Dokážeme odhalit skryté překážky i příležitosti.
  • Využíváme jednoduché a flexibilní postupy vedoucí k přehlednému uspořádání a fungování cílové struktury i jejímu následnému ukončení.

  • Naše specializované týmy dohlédnou na hladký průběh všech fází transakce.
  • Úzce spolupracujeme se zahraničními kancelářemi celosvětové sítě poradenských společností KPMG.
  • Provedeme daňovou prověrku due diligence s následným posouzením smluvní dokumentace a navržením vhodné formulace záruk z daňového pohledu.
  • Navrhneme vám daňové strukturování akvizice.
  • Realizujeme a zkoordinujeme vnitrostátní fúze, přeshraniční fúze či akvizice, provedeme následné daňové prověrky a identifikujeme oblasti případných daňových úspor.