Česká republika

Korporátní právo 

 

Kontakt

Radek Halíček

Radek Halíček

Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

+420 222 123 540

Martin Kofroň

Martin Kofroň

Counsel

+420 222 123 745

Více o našich službách

  • Poskytneme vám právní podporu při zakládání společnosti (návrh společenských a akcionářských smluv, jednání s živnostenskými úřady, vkládání dokumentů do obchodního rejstříku apod.). 
  • Poradíme vám se změnami v rámci existence společnosti a realizujeme je (návrh nezbytných smluv a usnesení, snížení či zvýšení základního kapitálu, vklady do kapitálových fondů apod.). 
  • Provedeme administrativní práce (záznamy z jednání valné hromady, rozhodnutí ze zasedání správní rady, zprávy o vztazích apod.). 
  • Poskytneme vám poradenství a zastoupení při vymáhání pohledávek z obchodních vztahů a v insolvenčních řízeních. 
  • Pomůžeme vám při reorganizaci, likvidaci či zrušení registrací společnosti. 
  • Poradíme vám se správou a řízením společnosti. 
  • Zajistíme úřední ověřování podpisů či autorizované konverze.