Česká republika

Mezinárodní zdanění 

Mezinárodní či přeshraniční transakce vyžadují daňové posouzení v rámci každé zúčastněné země. Neustále totiž roste důraz na výběr daní, kontroly se zpřísňují a finanční úřady jednotlivých zemí mezi sebou čím dál více spolupracují. Na úrovni zemí OECD se aktivně diskutuje o akčních plánech boje proti agresivnímu daňovému plánování.

Kontakt

Václav Baňka

Václav Baňka

Partner

+420 222 123 625

Poradenské služby KPMG ČR v oblasti mezinárodního zdanění:

  • Navrhneme a pomůžeme vám implementovat daňově efektivní mezinárodní struktury s využitím nejnovějších právních forem (např. svěřenské fondy, transparentní společnosti atd.).
  • Poradíme, v jaké lokalitě je vhodné založit holding, společnost financující skupinu či společnost, která poskytuje práva užívat nehmotný majetek (licence).
  • Pomůžeme vám s daňovými dopady přítomnosti českých společností v zahraničí v rámci stavebně-montážních projektů, poskytování služeb, zprostředkovatelských činností, prodeje technologií, podpory zahraničních akvizic apod.
  • Zaměříme se na alokaci nákladů a výnosů v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce či mezi ústředím v České republice a zahraničními stálými provozovnami.
  • Při transakcích v rámci Evropské unie posoudíme českou a národní legislativu, rozsudky soudního dvora EU i směrnice EU.
  • Poradíme vám s koordinací a řízením mezinárodních projektů a restrukturalizací.
  • Pomůžeme vám s uplatněním správné výše či osvobození od daně vybírané srážkou.
  • Poskytneme vám poradenství související s vrácením přeplatku daně vybírané srážkou či s řízením ve stížnostech při uplatnění nesprávné výše sražené daně.
  • Pomůžeme vám identifikovat možné daňové dopad akčního plánu OECD (tzv. BEPS) a navrhneme vám vhodná řešení.
  • Poradíme vám v případných sporech v souvislosti s diskriminací fondů a jejich zdaněním.