Česká republika

Služby poskytované fyzickým osobám 

Českým i zahraničním firmám pomáháme řešit daňové otázky související s jejich zaměstnanci. Poradenství poskytujeme také fyzickým osobám, které se potřebují zorientovat v pravidlech daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění v České republice či v zahraničí.

Kontakt

Jana Bartyzalová

Jana Bartyzalová

Partner

+420 222 123 562

Daňové služby KPMG ČR pro fyzické osoby

  • Poradíme vám v daňových otázkách daně z příjmů fyzických osob i sociálního a zdravotního pojištění v České republice včetně benefitů, systémů odměňování a mzdové agendy.
  • Budeme vám asistovat při přípravě a implementaci krátkodobých i dlouhodobých plánů odměňování včetně zdanění zaměstnaneckých akcií (stock option plans) a programů odměňování vedoucích pracovníků.
  • Pomůžeme vám připravit globální programy pro vysílání zaměstnanců včetně interních směrnic určujících pravidla odměňování za práci mimo Českou republiku.
  • Pro mobilní zaměstnance připravíme daňová přiznání jak v domácí, tak v hostitelské zemi.
  • Budeme vám asistovat při získávání pracovních povolení a povolení k pobytu zahraničních zaměstnanců v České republice.
  • Pomůžeme vám nastavit vhodnou strukturu sociálního a zdravotního pojištění, zaměříme se na mezinárodní aspekty sociálního pojištění..
  • Můžeme prověřit nebo převzít vedení mzdového účetnictví včetně sociálního a zdravotního pojištění.
  • Budeme vám nápomocní při daňových kontrolách a kontrolách ostatních státních úřadů, případně i při následných soudních sporech.
  • Individuálním klientům poskytneme služby osobního daňového plánování včetně implementace vhodných daňových struktur.