Česká republika

Nepřímé daně 

Nepřímé daně významně ovlivňují daňovou efektivitu vaší společnosti: jejich objem může dosáhnout až třetiny ročního obratu. Špatné řízení nepřímých daní může: 

 

 • mít negativní vliv na tok peněžních prostředků,
 • vést k daňovým přeplatkům či nedoplatkům,
 • způsobit vysoká penále za nedodržení souladu s předpisy,
 • ovlivnit provozní i finanční výkonnost vaší společnosti.

Kontakt

Petr Toman

Petr Toman

Partner

+420 222 123 602

Služby KPMG ČR zaměřené na nepřímé daně

 • Prověříme váš systém DPH a ostatních nepřímých daní a poradíme vám, jak ho zefektivnit.
 • Navrhneme možnosti daňových úspor.
 • Poradíme vám s přeshraničními transakcemi a posoudíme jejich dopad na chod společnosti.
 • Analyzujeme obchodní transakce a interní procesy, abychom identifikovali potenciální rizika nebo příležitosti k úspoře DPH.
 • Navrhneme konkurenceschopné a efektivní struktury dodavatelsko-odběratelských řetězců pro stávající trhy i pro ty, na které hodláte proniknout.
 • Můžeme simulovat daňovou kontrolu.
 • Zajistíme registraci k DPH i pravidelnou přípravu a podávání přiznání k DPH, souhrnných hlášení a Intrastatu.
 • Zpracujeme a podáme žádost o vrácení DPH zaplacené v zahraničí.
 • Pomůžeme vám stanovit základ pro výši cla a řešit ostatní problémy v této oblasti.
 • Poradíme vám v otázkách spotřebních a ekologických daní.
 • Uspořádáme odborné školení pro vaše zaměstnance.