Česká republika

Daňové poradenství 

Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém je v zásadě podobný systémům v zahraničí, ale aplikace řady nejasných předpisů je technicky náročná. Situaci navíc komplikují časté změny legislativy a vysoké daňové sankce za odchýlení od daňových předpisů. I u zdánlivě jednoduchých transakcí se tak mohou objevit nečekané komplikace.

Daňové poradenství

Díky rozsáhlým znalostem účetní a daňové legislativy, orientaci v jejím aktuálním vývoji a spolupráci s ostatními členskými firmami celosvětové sítě poradenských společností KPMG vám můžeme nabídnout přístupy, které mohou pomoci snížit daňová rizika vašich transakcí a vést k daňovým úsporám.

Kontakt

Radek Halíček

Radek Halíček

Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

+420 222 123 540