Česká republika

Cestovní ruch a volnočasové aktivity 

Cestovní ruch patří mezi klíčové hospodářské segmenty a dynamicky se rozvíjí jak v globálním, tak v národním měřítku. Významně ovlivňuje ekonomický rozvoj země a příliv investic, vytváří pracovní místa a zlepšuje kvalifikaci pracovní síly. 
Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Služby KPMG ČR v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit:

Připravíme pro vás:

 

 

  Posoudíme:

   

  • váš podnikatelský záměr z pohledu jednotlivých funkčních komponentů projektu a vyhodnotíme jejich synergie a přínos pro projekt jako celek
  • finanční, ekonomické a ekologické vlivy připravovaných akcí, událostí a projektů

   

  Poskytneme vám:

   

  • služby pro projekty spojené s regenerací a revitalizací brownfields a památkových objektů
  • poradenské služby při realizační fázi projektů podporovaných ze strukturálních a dalších fondů (monitorovací a etapové zprávy, žádosti o čerpání nebo aktualizace harmonogramu a rozpočtu)
  • identifikaci a kvantifikaci přínosů vybraných projektů – vypočítáme multiplikační efekty plynoucí z realizace investice a/nebo z provozu

   

  Kontakt

  Zdeněk Tůma

  Zdeněk Tůma

  Partner

  +420 222 123 390

  Ondřej Špaček

  Ondřej Špaček

  Manager

  +420 222 123 668

  Služby KPMG ČR v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit vám přinesou:

  • vysokou kvalitu, osobní přístup a metodiku používanou v rámci celosvětové sítě poradenských společností KPMG
  • kombinaci znalosti místního prostředí s mezinárodním know-how
  • pro každý z řešených projektů unikátní přístup odpovídající danému prostředí i specifickým požadavkům klienta a jeho potřebám
  • argumenty, které vám mohou pomoci získat vhodné partnery pro váš projekt a snížit rizika spojená s jeho realizační či provozní fází
  • popis vhodné varianty realizace projektu

   

  Využíváme praktické odborné zkušenosti získané při zakázkách pro klienty ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru:

   

  • developerské a investiční společnosti
  • hotelové řetězce i nezávislé provozovatele hotelů
  • tematické parky a organizátory volnočasových akcí
  • mezinárodní instituce
  • obce a ministerstva odpovídající za rozvoj cestovního ruchu
  • finanční instituce
  • sportovní i dobročinné organizace

   

  Odborníci z KPMG ČR nabízejí také poradenství zaměřené na sport, loterie a hry.

  Travel Leisure Tourism benchmark

  Travel Leisure Tourism benchmark
  • Snadný přístup ke komplexním informacím o cestovním ruchu a volnočasových aktivitách.

   

  • První opravdu kompletní databáze ubytovacích či konferenčních zařízení a golfových hřišť.

   

  • Zdroj potřebných statistických informací ve formě přehledných a ucelených reportů.

  Pravidelné publikace