Česká republika

Pojišťovnictví 

Poskytujeme poradenské služby společnostem, které se zabývají obecným, zdravotním i životním pojištěním, případně zajištěním a zprostředkováním pojištění. Naším cílem je pomáhat jim k lepším podnikatelským rozhodnutím.
  • Známe problémy našich klientů, ať už to jsou například globalizace konkurenčního prostředí, tlak na ziskovost, zvyšování efektivity jednotlivých procesů, tvorba nových produktů a služeb, vstup dalších konkurentů na trh nebo změny regulatorního rámce a konsolidace odvětví.
  • Pojišťovnictví rozumíme po odborné, technické, účetní i legislativní stránce.
  • Na podpoře tohoto odvětví spolupracujeme s klienty, státními a regulatorními orgány a dalšími zainteresovanými stranami.
  • Máme spolehlivé a erudované odborné zázemí a usilujeme o konzistenci při uplatňování zásad.
Frontiers in Finance – Winter 2014

Kontakt

Roger Gascoigne

Roger Gascoigne

Partner

+420 222 123 428

Naše služby

Náš tým odborníků na všechny aspekty Solvency II je připraven vám pomoci efektivně naplnit požadavky nové regulace.