Česká republika

Průběh výběrového řízení 

Máte zájem o zaměstnání v KPMG Česká republika?
Průběh výběrového řízení
1. Pokud máte zájem o práci v KPMG, vyplňte prosím přihlášku a přiložte strukturovaný životopis v anglickém a českém jazyce spolu s motivačním dopisem.
2. Na základě posouzení obdržených přihlášek pozveme vybrané kandidáty k výběrovému řízení, které se koná ve formě Assessment Center. Výběrové řízení se skládá z písemných testů, testů on-line a interaktivních skupinových úloh.

3. Součástí testů budou:

  • testy schopností (numerické, analytické a logické úlohy, které si můžete vyzkoušet v mobilní aplikaci Test2Job),
  • test z anglického, případně i německého jazyka,
  • esej v českém a anglickém jazyce.

Pokud úspěšně absolvujete testovací kolo, zúčastníte se interaktivní části výběrového řízení, která se skládá z modelových úloh zaměřených na:

  • komunikační dovednosti,
  • vyjednávací schopnosti,
  • schopnost sebeprezentace,
  • týmovou spolupráci.

Výběrové řízení pro následující rok zahajujeme pravidelně v únoru. Registrovat se můžete vyplněním přihlášky na těchto stránkách.

4. Úspěšní kandidáti z interaktivní části výběrového řízení budou pozváni k pohovoru s manažery a partnery KPMG Česká republika.
5. Pokud se vám po absolvování pohovorů rozhodneme nabídnout zaměstnání a vy tuto nabídku přijmete, domluvíme si s vámi termín podpisu pracovní smlouvy a vyřízení všech potřebných nástupních formalit.

Ještě před oficiálním nástupem do KPMG Česká republika se zúčastníte červnové Welcome party na terase naší pražské budovy, kde se seznámíte s novými kolegy a managementem společnosti. Nástup do zaměstnání je v srpnu. Prvních pět týdnů strávíte na úvodním školení.

Rady a tipy, jak úspěšně proplout výběrovým procesem

Šárka Hakrová, Assistant v Daňovém poradenství radí, jak v klidu proplout výběrovým řízením. Celý článek

Jak se dostat na pohovor

Před pohovorem čeká uchazeče o zaměstnání v KPMG ještě assessment centrum. Zjistěte, jak se na něj ideálně připravit. Celý článek

Assessment Centrum, AC, přijímací řízení

Shrnuli jsme postřehy kolegů, kteří nedávno prošli naším výběrovým řízením. Přečtěte si, jak probíhá testovací a interaktivní část. Celý článek

Výběrové řízení očima uchazeče

Osobní zážitky uchazeče, který si prošel celým přijímacím řízením. Celý článek