Česká republika

Zkušení odborníci 

 

Daňové poradenství

Radek Halíček

Radek Halíček

Partner odpovědný za daňové poradenství

 • Svým klientům poskytujeme komplexní daňové služby – od zpracování daňových přiznání až po poradenství týkající se reorganizací společností a mezinárodního zdanění.
 • Díky aktivní spolupráci jim nabízíme přístupy, které přinášejí daňové úspory nebo snižují daňová rizika transakcí.
 • Ačkoliv je český daňový systém v zásadě podobný systémům v zahraničí, aplikace řady nejasných předpisů je technicky náročná. Tato skutečnost může v kombinaci s častou změnou legislativy a vysokými daňovými sankcemi za odchýlení od daňových předpisů způsobit nečekané komplikace i u zdánlivě jednoduchých transakcí.
 • Po vstupu do Evropské unie musí společnosti sledovat také vývoj evropské daňové legislativy, což otevírá další možnosti daňového plánování.

 

Poradenské služby, Management Consulting

Petr Bučík

Petr Bučík

Partner odpovědný za Management Consulting

 • Klientům poskytujeme komplexní služby zaměřené na zvyšování výkonnosti jejich společností, podporující optimalizaci jejich procesů a poradenství v oblasti informačních technologií.
 • Vrcholovému vedení firem pomáháme definovat podnikatelské strategie, řídit výkonnost a podnikatelská i informační rizika.
 • Spolupracujeme také při organizační a procesní restrukturalizaci firem, řízení a procesu optimalizace oblasti IT.
 • Naše služby poskytujeme v rámci komplexních řešení pro specifická odvětví a sektory.
 • Konkrétní přístupy připravíme pro veřejnou správu, finanční instituce, oblast cestovního ruchu i volnočasových aktivit.

 

Poradenské služby zaměřené na transakce a restrukturalizaci

Alex Verbeek

Alex Verbeek

Partner
Partner odpovědný za poradenské služby zaměřené na transakce a restrukturalizaci

 • Vstup na nové trhy, rozhodnutí o odprodeji nebo diverzifikaci výrobního programu či návrat k hlavnímu výrobnímu programu a vyhledávání nových podnikatelských příležitostí – to vše jsou oblasti, ve kterých pomáháme svým klientům zvýšit hodnotu.
 • V rámci finančního poradenství úzce spolupracujeme s klienty v průběhu každé fáze transakce a poskytujeme kvalitní služby v oblasti podnikových financí, transakčních služeb, restrukturalizace společnosti a forenzního šetření.

 

Audit

Petr Škoda

Petr Škoda

Partner
Partner odpovědný za audit

 • V oblasti auditorských služeb nabízíme svým klientům statutární audit účetní závěrky v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v České republice, audit účetní závěrky sestavené podle jiných než českých účetních standardů (například Mezinárodní účetní standardy).
 • Vydáváme nezávislé, objektivní a vysoce respektované výroky o spolehlivosti údajů v účetních výkazech.
 • Klienti dnes od poradenské firmy vyžadují více než jen ujištění o správnosti účetní závěrky. Proto rozvíjíme náš přístup k auditu v návaznosti na potřebu společností znát svou výkonnost a určit si směr a cíl pro zlepšení. Radíme jim nejen na základě znalosti společnosti samotné, ale i celého odvětví, ve kterém působí.

 

Vedení účetnictví a mzdové agendy

Jan Linhart

Jan Linhart

Partner
Partner odpovědný za vedení účetnictví a mzdové agendy

 • S vedením účetnictví a mzdové agendy máme dlouholeté zkušenosti. Dokonalá znalost příslušných účetních, daňových, pracovně-právních a jiných předpisů je základním předpokladem a nedílnou součástí jejich kvalifikace.
 • Naši zaměstnanci pracují pro široké spektrum klientů z České republiky i ze zahraničí.
 • Klientům poskytujeme včasné a přesné finanční účetnictví včetně měsíčních závěrek a odsouhlasení rozvah, vedení mzdové agendy, příprava roční uzávěrky a účetní závěrky včetně podávání daňových přiznání.
 • Vytváříme podmínky pro uplatnění názorů a podnětů našich zaměstnanců a nabízíme jim možnost nést odpovědnost za vlastní projekty.

 

Infrastruktura

Otakar Hora

Otakar Hora

Partner
Partner odpovědný za infrastrukturu

Každodenní hladký chod naší společnosti a podporu pro ostatní zajišťujeme díky zkušeným kolegům z těchto oddělení:

 

 • vzdělávání,
 • řízení lidských zdrojů,
 • marketing a komunikace,
 • podpora prodeje,
 • informační technologie,
 • účtárna,
 • administrativa.