Česká republika

 Naše CSR v číslech.Našimi odbornými školeními každoročně projde více než 100 zástupců neziskového sektoru.


.211 našich zaměstnanců se ve fiskálním roce 2012/13 zúčastnilo dobrovolnických aktivit a dohromady věnovali pomoci v komunitě.1 575 hodin.


.2 097 hodin práce našich odborníků jsme ve fiskálním roce 2012/13 poskytli pro bono a 131 hodin věnovali naši profesionálové školení neziskovek.


.Neziskovkám jsme rozdali 84 vyřazených počítačů..Mezi společensky prospěšné projekty jsme rozdělili
2 405 136 korun.


.Celková hodnota naší podpory neziskového sektoru je

8 414 911 korun (částka zahrnuje hodnotu služeb pro bono, čas zaměstnanců věnovaný dobrovolnictví a školení neziskovek i finanční dary).


. 93 našich zaměstnanců jezdí do práce na kole.


.O 12 procent jsme od roku 2012 snížili uhlíkovou stopu na zaměstnance.


.V užívání máme 4 hybridní auta a 1 elektromobil.

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika 

Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie. Jednáme eticky a transparentně, minimalizujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí a využíváme našich odborných dovedností k podpoře komunit, ve kterých působíme.

Pomáháme tím, co umíme


Pomáháme tím co umíme


Využíváme našich odborných znalostí a dovedností, abychom pomohli neziskovým organizacím zefektivnit jejich činnost a tím získat více prostoru pro samotné dobročinné aktivity.

Zapojujeme naše zaměstnance


Zapojujeme naše zaměstnance


I naši zaměstnanci pomáhají. Aktivně se podílejí na CSR projektech – ať už předáváním svého know-how, účastí na charitativních dnech nebo zapojením do finančních sbírek.

Podnikáme zeleněPravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně se snažíme je minimalizovat. K environmentálně odpovědnému chování motivujeme i naše zaměstnance. 

Jednáme eticky a transparentněEtika a transparentnost jsou pro nás zásadní. Jsme členy Koalice pro transparentní podnikání a signatáři Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek.  Kontakt

Ivana Ježková

Ivana Ježková

Supervisor

+420 222 123 195Naši hlavní partneři

Dlouhodobě podporujeme dvě neziskové organizace:

  • Ekologické sdružení TEREZA
  • Denní stacionář AKORD

Naše cesta k udržitelnému podnikání

Naše cesta k udržitelnému podnikání

Zpráva o společenské odpovědnosti v KPMG Česká republika za kalendářní rok 2013.

Brožura o CSR

Brožura o CSR

Publikace o aktivitách společenské odpovědnosti v KPMG Česká republika.  

 

 

Za CSR získáváme ocenění

KPMG ocenění TOP odpovědná firma 2013

 

  • První místo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci a druhé místo v kategorii Nejštědřejší dárce v soutěži TOP odpovědná firma v roce 2013.

 

 

 

  • Cena Sustainable Firm of the Year 2013 udělená magazínem International Accounting Bulletin v rámci IAB Awards.

 

 

 

  • Zapojili jsme se do projektu Zelená firma společnosti REMA Systém.

 

  

 

  • Jsme nositeli certifikátu ISO 14001 Systému environmentálního managementu.