Česká republika

Klienti 

Členské firmy celosvětové sítě poradenských společností KPMG ve více než 150 zemích spolupracují s klienty z komerčního, veřejného i neziskového sektoru. Často se jedná o známé a významné globální společnosti a značky. 

Máme lokální i globální znalosti, zkušenosti a zdroje

Naši klienti od nás vyžadují vysokou kvalitu služeb – konzistentní, přesnou a odbornou práci. Nejen ti, jejichž aktivity překračují národní hranice, mohou při spolupráci s námi těžit jak z našich konkrétních znalostí místního prostředí, tak z přístupu ke zdrojům a zkušenostem celosvětové sítě poradenských společností KPMG. 

 

Sdílíme znalosti, sledujeme nejnovější vývoj

Pomáháme klientům překonat jazykové i kulturní bariéry a zorientovat se v neznámém právním či regulatorním prostředí. V rámci celosvětové sítě poradenských společností KPMG sdílíme znalosti mezi jednotlivými zeměmi a napříč odbornými disciplínami. Klientům díky tomu pomáháme držet krok s nejnovějším vývojem v daném odvětví, na trhu či v oblasti regulace. 

 

Zohledňujeme specifika různých odvětví

Zohledňujeme specifika jednotlivých podnikatelských sektorů a naše služby přizpůsobujeme aktuální problematice daného odvětví či firmy. Rozumíme výzvám, před kterými naši klienti stojí, i regulatornímu prostředí, v němž se pohybují. 

 

Naše poradenské služby jsou objektivní a nezávislé

Naši klienti oceňují nezaujaté a objektivní rady poskytované nezávislými a morálně bezúhonnými odborníky.

Informace o společnosti

 

KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a, 186 00  Praha 8, Česká republika
IČ: 00553115
DIČ: CZ699001996
Spisová značka: C 326, Městský soud v Praze
Základní kapitál: 100 000 Kč

 

 


 

 

Více informací o veřejných zakázkách.

 

 

Související zprávy