Belgium

Sustainability 

Geen enkele organisatie kan het zich in deze tijd veroorloven om het thema duurzaam ondernemen links te laten liggen. Onze planeet aarde zal in 2050 zowat 9 miljard mensen moeten voorzien in een menswaardig bestaan.  Schaarste aan energie, voedsel en grondstoffen zijn legio.   Ondernemingen, overheden en consumenten gaan zich geheel anders gedragen.  Dit brengt risico’s met zich mee maar ook heel wat opportuniteiten.
Sustainability banner
Simple Tabber Example

Er zijn veel sterke argumenten denkbaar om duurzaamheid hoog op het agenda van bestuurders en CEO’s te plaatsen. Een groeiende groep consumenten en zakelijke cliënten wil (alleen maar) zaken doen met bedrijven die duurzaam opereren; de verduurzaming levert marktkansen op voor nieuwe producten of diensten; een duurzaam imago is essentieel voor de concurrentie op de arbeidsmarkt; en verduurzaming is vaak een prima katalysator voor innovatie.
Belangrijke vragen moeten een antwoord krijgen onder meer op het vlak van strategie en beleid, implementatie en sociale verantwoordelijkheid.  Als marktleider in dit gebied adviseert en ondersteunt het KPMG-netwerk bedrijven die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel dragen om aldus:

 

  • Uw strategie voor duurzaam ondernemen te helpen bepalen en diep in uw organisatie te integreren in de verkoop, productie en investeringen dankzij gepaste acties onder meer op het vlak van bestuur en interne controle;
  • Uw ecologische voetafdruk op het vlak van onder meer CO2, water en biodiversiteit in kaart te brengen en te helpen reduceren;
  • Uw communicatie omtrent duurzaam ondernemen te verbeteren en een nazicht en attestatie te voorzien van elementen van duurzaamheid opgenomen in uw rapportering aan belanghebbende partijen;
  • Uw prestaties op het vlak van duurzaam opereren te vergelijken met uw sectorgenoten.

 

Duurzaam ondernemen is een continue uitdaging in een veranderende wereld.  Wij ontwikkelen dan ook voortdurend onze kennis en ideeën terzake onder meer door steeds nieuwe collega’s in dit domein te verwelkomen – zo is voorgaand VN klimaat verantwoordelijke Yvo De Boer leidinggevend lid van onze internationale duurzaamheidspraktijk.  Ook in België kan u bij KPMG Sustainability terecht – volgende personen helpen u graag verder.

Introducing KPMG’s Climate Change & Sustainability Services

Introducing KPMG’s Climate Change & Sustainability Services

The publication Introducing KPMG’s Climate Change & Sustainability Services (PDF - 3,4MB) summarizes our view of the journey to a sustainable business model and explains how KPMG member firms can help you along the way. 

KPMG Sustainability in Belgium

Kauri logo

Mike Boonen

Mike Boonen

Partner

+32 (0)38211823

Els Hostyn

Els Hostyn

Partner

+32 (0)27084362

Steven Callaars

Steven Callaars

Manager Advisory

+32 (0)27084469