Belgium

Details

  • Type: Business and industry issue
  • Date: 20/11/2012

Nieuwe fiscale maatregelen in begroting 2013 

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De begroting bevat de volgende fiscale maatregelen:

Vennootschapsbelasting

 

  • Notionele interestaftrek (NIA): de berekening van het tarief van de NIA voor 2013 (aanslagjaar 2014) zal worden gebaseerd op de gemiddelde tarieven van de OLO op 10 jaar in het derde kwartaal van 2012 in plaats van het volledige jaar 2012. Dit leidt tot een tarief van de NIA voor 2013 van 2,742% (+ 0,5% voor KMO’s) (moet nog bevestigd worden);
  • Meerwaardebelasting: meerwaarden op aandelen (die nu vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting) zullen onderworpen worden aan een afzonderlijke belasting van 0,4% (+ 3% crisisbijdrage) vanaf 2013. De belasting is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

 

Voorheffingen

 

  • Roerende voorheffing: het tarief wordt verhoogd van 21 naar 25%. Liquidatieboni blijven belast aan 10%. De roerende voorheffing zal in principe opnieuw bevrijdend worden. De aangifteplicht voor roerende inkomsten en de verplichte mededeling van informatie aan een centraal contactpunt worden afgeschaft;
  • Dividenden betaald door vastgoedbevaks zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 15%;
  • De bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsvergoedingen wordt verhoogd.

 

Varia

 

  • Verzekeringstaks op premies betaald in tak 21 en 23: verhoging van 1,1% naar 2%;
  • Accijnzen: verhoging van accijnzen op tabak en wijn.

 

Meer details zullen worden meegedeeld zodra deze beschikbaar zijn.

 

 

Share this