Belgium

Details

  • Service: Tax & Legal
  • Type: Business and industry issue
  • Date: 14/08/2012

Voor meer informatie

Caroline Verelst

+32 3 821 18 62

VZW: elektronische neerlegging van een oprichtingsakte 

KMO News Flash
Sinds kort is het mogelijk om via de site van het FOD Justitie de neerlegging van een oprichtingsakte van een VZW elektronisch in te dienen. Dit betekent dat u niet langer naar de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet gaan om de oprichtingsakte neer te leggen, maar dat u via enkele muisklikken van op eender welke plaats de neerlegging kan doen.

U ontvangt nagenoeg onmiddellijk uw ondernemingsnummer en de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurt binnen de twee werkdagen na neerlegging.


In een eerste stadium is deze applicatie enkel van toepassing voor VZW’s, pas in een later stadium zal ze voor ondernemingen kunnen gebruikt worden.

 

Om gebruik te kunnen maken van deze applicatie dient u te beschikken over een identiteitskaart met pincode, een e-ID lezer, een elektronisch betaalmiddel, een gescande versie van de door alle oprichters ondertekende oprichtingsakte en een tekstbestand van de statuten en van de eerste benoemingen.


Als u over alle zaken beschikt, kan u van start gaan.

 

Voor meer informatie en een uitgebreide handleiding omtrent het gebruik van deze applicatie kan u terecht op de site (www.e-griffie.be).


 

 

Share this