Belgium

Publieke sector 

Onder druk van een steeds kritisch wordende burger neemt het belang van organisatiebeheersing en prestatiegericht werken gaandeweg toe in de publieke sector. Meer dan ooit wordt er van een overheidsorganisatie verwacht dat ze klantgericht functioneert, van een effectieve en efficiënte aanpak getuigt en in staat is om haar medewerkers te motiveren. Bovendien moet haar werking tegemoet komen aan de strengste eisen op het gebied van transparantie en betrouwbaarheid.
Case study
AEO Efficient Asset Management
KPMG Advisory in België was geselecteerd om de nodige bijstand en advies te verlenen met betrekking tot de oprichting, het beheer en de werking van het meetbureau. Lees de case .

How we can help

  Om aan al deze verwachtingen te kunnen voldoen, sturen overheidsorganisaties hun werking regelmatig bij. Ze willen zo naar een prestatiegerichte en dynamische overheid evolueren. Met  strategisch advies en praktische inzichten biedt het multidisciplinaire team van KPMG Publieke Sector (met medewerkers uit Advisory – Tax&Legal - Fiduciaire - Audit) overheden op federaal, regionaal en lokaal vlak klant- en probleemgerichte ondersteuning bij deze evolutie.

   

  Een performante en dynamische overheid is herkenbaar aan eigenschappen als:

   

  • Communicatie open, volledige en tijdige communicatie met de burger (de klant) en alle betrokken partijen is cruciaal.

   

  • Public Governance, organisatiebeheersing en leiderschap  de scheiding tussen de rol van beleidsvoorbereider, beleidsmaker (politiek) en –uitvoerder (ambtenaar) zorgt voor een meer evenwichtig, verantwoord, verzelfstandigd en professioneel beleid (onder meer via het opzetten van interne controle, risicobeheer en uitgewerkte rapporten).

   

  • Medewerkers  als kloppend hart van een prestatiegerichte en dynamische organisatie, staan de rol, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de medewerkers centraal.

   

  • Competentie en professionaliteit er is aandacht voor een personeelsbeleid waarbij opleiding, vorming, persoonlijke begeleiding, carrièreplanning en innovatief denken de leidraad vormen.

   

  • Kwaliteitsmanagement bestaande processen worden getoetst aan prestatiegerichte management informatiesystemen en management technieken, grondig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

   

  • Transparantie en resultaatgerichtheid via beheersovereenkomsten met resultaatsverbintenissen worden overheidsmiddelen efficiënt en verantwoord benut. Uitbesteding, haalbaarheid- en doelmatigheidstudies en benchmarking behoren tot de standaardpraktijken.

   

  • Administratieve vereenvoudiging de interactie tussen burger en overheid verloopt volgens eenvoudige en duidelijke procedures (bvb. eenheidsloket).

Why KPMG?

De adviseurs van KPMG Publieke Sector hebben een omvangrijk relatienetwerk opgebouwd bij lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, onderwijsinstellingen, federale overheden en overheidsbedrijven. Door aandachtig naar de actoren binnen de publieke sector te luisteren en er participatief mee samen te werken, hebben onze medewerkers een sterk en praktisch inzicht ontwikkeld in de uitdagingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd.

 

Onze dienstverlening omvat managementondersteuning en –advies inzake  informatiemanagement, beleid en strategie, personeelsmanagement, audit & integriteit, bestuur en structuur, financieel management en sourcing, enz.

Emmanuel De Moyer, Advisory Partner

Emmanuel De Moyer, Advisory Partner

Head of Public Sector

+32 (0)27084486

Samen werken aan een performante en dynamische overheid

KPMG Public Sector
Overzichtsbrochure van de diensten van KPMG voor de Publieke Sector