Belgium

Belgian Contact Databases Privacy Statement (Nederlands) 

De vennootschappen van het KPMG-netwerk* hechten veel belang aan de naleving van de wetgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer.

In dit kader beslisten deze vennootschappen hun contactgegevens – en de daarmee verbonden gegevens – samen te voegen en te laten beheren door KPMG Support Services ESV, 1130 Brussel, Bourgetlaan 40. Deze centralisering van gegevens vereenvoudigt de toegangsbeveiliging en actualisering van uw persoonsgegevens. Deze gegevens
kunnen worden gedeeld met de Belgische KPMG-vennootschappen en worden gebruikt met het oog op hun klanten- en relatiebeheer.


U heeft een recht op toegang en verbetering van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


De Belgische KPMG-vennootschappen kunnen deze gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het uitnodigen voor seminaries, sponsoring, enz. Indien u dit niet wenst, kan u zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.


Voor de uitoefening van uw rechten of voor verdere vragen kan u zich richten tot de Data Protection Officer ( info@kpmg.be, tel 027084707 of , fax 027084399).

 


*De vennootschappen die beslisten de bovenstaande gegevens samen te voegen in deze databank, zijn:
KPMG Advisory burg. CVBA, 1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG Accountants burg. CVBA,  1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, 1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG Tax and Legal Advisers burg. CVBA,  1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG Tax Services burg. CVBA, 1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG CFO Advisory CVBA, 1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG & Partners burg. BVBA, 1130 Brussel, Bourgetlaan 40;
KPMG Vias burg. NV, 1000 Brussel, Hoekstraat 2..