Tax Matters - Quarterly Update Q4 2015 

Vi har nu taget hul på 2016, og det er dermed også blevet tid til et nyt nummer af Tax Matters - Quarterly Update - et langt et af slagsen!
Set med skattebrillerne på har det sidste kvartal i 2015 nemlig budt på en del. Finansloven kom først i mål i ellevte time og ikke uden sværdslag. Det betød blandt andet, at de bebudede ændringer for fonde, udligningsskatten på pensioner og affaldsgebyret måtte udskydes til foråret.

Inden årets udgang fik vi vedtaget en nedsættelse af NOx-afgiften, og registreringsafgiftens højeste sats for personbiler mv. samt en ophævelse af reklameafgiften. Der blev indført land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner og en udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe. Endelig blev lov om skattemæssig behandling af negative renter vedtaget.

De lovforslag, som nåede at se dagens lys, var en fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016 og indførelse af en grøn boligjobordning i 2016 og 2017. Derimod har vi stadig lovforslag om bedre vilkår for virksomhederne, bedre vilkår for generationsskifte samt mulighed for skattefrie medarbejderaktier til gode.Samtidig må vi med stor beklagelse konstatere, at regeringens tidligere løfter om genindførsel af formueskattekursen ikke indfries.

I dette nummer har vi kort medtaget en række af de gennemførte ændringer fra det forgangne kvartal, herunder hele fire nye domme fra Højesteret, hvor især dommen om fradrag for låneomkostninger har principiel betydning.

God læselyst!

Tax Matters Quarterly Update Q4 2015

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters