Tax Matters - Quarterly Update Q2 2016 

Sommerferien står for døren, og det er blevet tid til at gøre status over Q2 i 2016.
Kvartalet har budt på væsentlige skattenyheder, der spænder fra, at der i EU-regi er opnået foreløbig enighed om dele af EU-Kommissionens nye skatteundgåelsespakke, herunder det såkaldte Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) til, at Østre Landsret i to vidtrækkende domme har nægtet fradrag for udgifter til løn til egne ansatte. To domme, der har deres rødder i, da Danmark var et landbrugssamfund, og "hvad fatter gør, er altid det rigtige", og som nu kalder på politisk handling!

Lovforslag fra sidste kvartal er blevet vedtaget, herunder genindførsel af skattefrie medarbejderaktier. Også en række politiske løfter er på vej til at blive indfriet, bl.a. på retssikkerhedsområdet, hvor lovforslag om genindførsel af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde i skattesager er sendt i høring.

Fonde har fået decimeret deres konsolideringsfradrag fra 25 % til 4 % til finansiering af skattenedsættelser på etablering af nye erhvervsdrivende fonde og afgiftsnedsættelser på generationsskifter. Lempelserne var lovet i foråret, men vi har stadig lovforslagene til gode.

Fredag den 24. juni vågnede Europa op til nyheden om, at Storbritannien forlader EU. Det rejser mange usikkerheder og spørgsmål, ikke mindst på skatteområdet. Vi udsendte i mandags en kort særudgave af Tax Matters "Kort om Brexit". Vi følger naturligvis udviklingen og vil orientere om væsentlige budskaber undervejs. Du kan læse mere om kvartalets nyheder på de følgende sider.

Tax Matters Quarterly Update Q2 2016

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters