Tax Matters - Quarterly Update Q1 2015 

Kære læser

I forlængelse af lanceringen af vores nyhedsbrev, Tax Matters, har vi besluttet at udvide formatet, således at vi – foruden de lejlighedsvise udgaver vedrørende nye lovforslag mv. – også udsender en opsamlende udgave hvert kvartal under navnet Tax Matters Quarterly Update. Hensigten med dette er at give en kort og relevant beskrivelse af løst og fast i det forgangne kvartal, herunder nye lovforslag, domme, afgørelser og styresignaler mv., som må forventes at have interesse for vores læsere.

Vi er derfor glade for at kunne udsende første udgave af Tax Matters Quarterly Update, hvor vi har samlet en række aktuelle/interessante nyheder inden for selskabsskat, transfer pricing, personskat og moms. Den opmærksomme læser vil måske bemærke, at visse af nyhederne vedrører perioden forud for første kvartal 2015. Baggrunden for dette er, at vi har benyttet udsendelsen af denne første udgave til at inkludere en række forskellige nyheder fra sidste år, som blandt andet vil have betydning ved udarbejdelsen af selvangivelserne for 2014. I fremtiden vil Tax Matters Quarterly Update som udgangspunkt kun omfatte nyheder fra det foregående kvartal.

Udskrivelse af folketingsvalg kan ligge lige om hjørnet. Ved udskrivelse af valg bortfalder alle endnu ikke vedtagne lovforslag, og de vil kun kunne vedtages eventuelt med ændringer, såfremt de  genfremsættes eventuelt af en ny regering.

Vi vil meget gerne modtage dine eventuelle kommentarer til Tax Matters Quarterly Update.

Rigtig god læselyst.

Tax Matters Quarterly Update Q1 2015

 • Lovforslag om skattelypakken
 • Digital indberetning
 • Lempelse af selskabers udbyttebeskatning
 • Formueskattekursen er afskaffet
 • Nyt styresignal om negative renter
 • Udkast til styresignal om genbeskatning af underskud i udenlandske faste driftssteder – Nordea-dommen
 • Skatterådet godkender generationsskifte med A/B-aktiemodel og forlods udbytteret
 • Hvornår foreligger der et fast driftssted? Ny afgørelse fra Skatterådet gør ikke vurderingen nemmere.
 • Ny dom fra Højesteret vedrørende betydningen af manglende forretningsmæssig begrundelse
 • Ny dom fra Østre Landsret vedrørende forståelsen af driftsomkostningsbegrebet
 • Ny afgørelse fra Landsskatteretten sår tvivl om definitionen af en ”balancepost”
 • BEPS indtog i SKATs kontrolaktiviteter for 2015
 • Åbne skattelister
 • Implementation of BEPS
 • Tax transparency package
 • 2014 Statistics report
 • Medarbejdere som flytter til Danmark med køberetter til aktier i bagagen – Pas på lagerbeskatningen
 • Ny afgørelse om værdiansættelse af tegningsretter til medarbejdere
 • Lovforslag om importmoms på magasiner mv., der sendes fra lande uden for EU
 • Lovforslag med lempelser i faktureringspligten for udenlandske e-handelsvirksomheder
 • Momspligt – Ombygning af eksisterende ejendomme
 • To be a book or not to be a book

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters