Tax Matters Issue 3 - May 2015 

Selvangivelsessæsonen er skudt i gang!

Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 via SKAT’s TastSelv-system (frist for indberetning er som bekendt 1. september 2015).

Vi benytter derfor her lejligheden til at sætte fokus på nogle udvalgte emner, der vil have betydning ved udarbejdelse af selvangivelsen for 2014, herunder de ændringer, hvor det bestemt ikke er blevet nemmere.

Der er bl.a. tale om følgende:
  • Kontrollerede transaktioner skal nu angives med konkrete beløb pr. transaktionsart, såfremt de samlede koncerninterne transaktioner overstiger 5 mio. kr. Herudover skal det for hver enkelt transaktion oplyses, hvilke landekategorier der har været transaktioner med.
  • Der er kommet en række nye felter på selvangivelsesblanketten, hvor selskaberne nu i videre omfang end tidligere skal oplyse om specifikke hændelser (rekonstruktioner, omstruktureringer mv.) i indkomståret.

Vi håber, at dette Tax Matters’ fokus på selvangivelsen for 2014 vil være en hjælp ude i økonomi- og skatteafdelingerne, og vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for uddybende kommentarer mv.

Tax Matters Issue 3

Indhold

  • Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner
  • Nye felter på selvangivelsesblanketten
  • Nye krav om indberetning af ”særlige indkomstforhold” og ansøgning om udbetaling af underskud mv.
  • Faste driftssteder samt holdingselskabers mulighed for at fratrække driftsomkostninger
  • Fradrag for etableringsomkostninger, lempelse for udenlandske skatter samt godtgørelse af underskud
  • Straksfradrag, underskudsbegrænsning, rentefradragsbegrænsning samt forhøjet afskrivningsgrundlag for visse driftsmidler

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters