Tax Matters Issue 2 - April 2015  

Kære læser

Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget L 167, der blandet andet introducerer en nyskabelse i dansk skatteret i form af en international omgåelsesklausul i ligningslovens § 3. Den nye bestemmelse forekommer meget vidtrækkende og vil givetvis skaben megen usikkerhed i forhold til til grænseoverskridende transaktioner. Af samme grund må det forventes, at bestemmelsens rækkevidde i først omgang vil blive forsøgt afklaret via bindende svar, men at SKAT samtidig vil benytte lejligheden til at rejse en lang række skattesager.

Foruden den nye omgåelsesklausl foretages der blandt andet også en ændring af reglerne for beskatning ved deltagelse i "trusts" mv. samt en ændring af reglerne for bindende svar. Sidstnævnte ændring indebærer, at skatteyderne i visse situationer ikke længere kan vide sig helt sikre på, at et bindende svar rent faktisk også er bindende for SKAT!

Hvem sagde at skatteområdet er kedeligt?

Rigtig god læselyst.

Peter Rose Bjare

Tax Matters Issue 2

Indhold

  • Nu indeholder ligningslovens § 3 en international omgåelsesklausul!
  • Nye regler i ligningslovens § 16 K for beskatning af stiftere af "trusts" mv.
  • Bindende svar vedrørende værdiansættelse af aktiver er ikke nødvendigvis altid bindende længere
  • Digital indbretning af fremførselsberrettigede underskud for perioden 2002-2013
  • Fristen for indlevering af selskabers m.v. selvangivelse for indkomståret 2014 er udsat til den 1. september 2015
  • Justering af satserne for vægtafgift af personbiler m.v. i vægtafgiftslovens § 3, stk. 1

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters