Tax Matters Issue 1 - February 2015 

Folketinget har i dag vedtaget L 98, der harmoniserer reglerne for exitbeskatning, således at fysiske personer vil kunne vælge henstand med betaling af exitskatter på aktiver, der udgår af dansk beskatning.

Der foretages en justering af reglen om skattefrihed for datterselskabsudbytter som følge af en ændring af moder-/datterselskabsdirektivet. Envidere justeres reglerne for rentefradragsbegrænsning og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld.

Endelig indehlder reglerne en række mindre justeringer, der har relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende.

I denne anledning glæder det os at kunne udsende vores første nyhedsbrev med det formål at give dig et hurtigt og relevant overblik over de væsentligste ændringer.

Vi følger senere op i forskellige regi med uddybende og målrettede analyser afstemt med akutelle behov og gerne i dialog med dig. Vi hører derfor meget gerne dine eventuelle forslag og kommentarer.

Rigtig god læselyst.

Peter Rose Bjare

Tax Matters Issue 1

Indhold

  • Exitskat og henstand for fysiske personer
  • Justering af rentefradragsbegrænsingsreglerne
  • Justering af reglerne for skattefrit datterselskabsudbytte
  • Lagerbeskatning af valutakursændringer mv.
  • Ændret beskatning af royalties og renter betalt til udenlandske selskaber
  • Adgang for fjernvarmeværker til at udføre sideordnet aktivitet i datterselskaber
  • Justering af den såkaldte forpagerregel
  • Ændring af ejendomsavancebeskatningsloven i forhold til udfasningen af mælkekvoter
  • Ajourføring af reglerne om straksafskrivning af aktiver finansieret af EU-tilskud

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters