Tax Matters - Quarterly Update Q2 2015 

Folketingsvalget er nu overstået, og sommerferien står for døren.

I forhold til tidligere år vil en del af vores læsere dog formentlig gå på sommerferie velvidende, at selvangivelsen først vil blive færdiggjort og indsendt efter sommerferien, da selvangivelsesfristen som bekendt er udsat til 1. september. I denne udgave af Tax Matters Quarterly Update har vi derfor både medtaget nogle indlæg, der kan være en hjælp ved udarbejdelse af selvangivelsen, samt en række indlæg vedrørende mere overordnede emner.

For os, som arbejder med skat, tegner den kommende tid i øvrigt meget spændende. Inden folketingsvalget havde den tidligere regering således fremsat enkelte lovforslag, som bortfaldt ved valgets udskrivelse. I skrivende stund vides endnu ikke, om disse vil blive genfremsat af den nye regering, men der må under alle omstændigheder forventes en række nye lovinitiativer på skatteområdet i nær fremtid. Vi holder et vågent øje med dette og vil selvfølgelig orientere jer løbende om sådanne initiativer.

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for vores nye hjemmeside (www.kpmgacor.dk), der går i luften i dag. I kan blandt andet læse forskellige nationale og internationale nyheder, downloade nye og tidligere udgaver af Tax Matters, tilmelde jer vores mange forskellige arrangementer, få overblik over vores forskellige skatteydelser og ikke mindst møde vores dygtige medarbejdere. Vi håber I vil kigge forbi den nye hjemmeside, og som altid, er I meget velkomne til at give os feedback.

Med ønsket om en rigtig god sommer!

Tax Matters Quarterly Update Q2 2015

 • L167 er nu vedtaget
 • Ny omgåelsesklausul i ligningslovens § 3
 • Nye regler for beskatning af stiftere af trusts mv.
 • Ændrede regler for bindende svar
 • Digital indberetning af fremførselsberettigede underskud for perioden 2002-2013
 • Udsættelse af fristen for indlevering af selskabers mv. selvangivelse for indkomståret 2014 og 2015
 • Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet
 • Ny dom fra Højesteret vedrørende værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående
 • Dom vedrørende fradrag for driftsomkostninger
 • Nyt bindende svar fra Skatterådet vedrørende fortolkningen af den såkaldte gennemstrømningsregel/videreudlodningsregel i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c
 • Ændrede krav til indberetning af kontrollerede transaktioner
 • Ny vejledning om crowdfunding
 • The OECD BEPS Initiative
 • New OECD guidance
 • Tax risks are moving up on the CFO agenda

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters