Tax Matters - Quarterly Update Q1 2016 

Årets første kvartal har budt på en række væsentlige nyheder.
I EU-regi arbejdes stadig på højtryk, og der blev fremsat forslag til en ny skatteundgåelsespakke. Pakken indeholder bl.a. endnu en omgåelsesklausul samt forslag til fælles rentefradragsbegrænsnings-og CFC-regler. Skatteundgåelsespakken kan ses som et forsøg på at rydde de største forhindringer for et fælles EU-retligt selskabsskattesystem af vejen. Det er dog endnu højest usikkert, om der kan opnås enighed om de nye regler, og hvilken betydning det i givet fald får for de eksisterende danske regler.

Der er godt nyt på vej for medarbejderaktier. Der er således fremsat forslag om en genindførelse af de tidligere regler om skattefrie medarbejderaktier.

Også på retssikkerhedsområdet er der godt nyt på vej. Skatteministeren har nemlig bebudet, at der arbejdes på en genindførelse af reglerne for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, ligesom det er hensigten at indføre en decideret skatteombudsmandsfunktion. Initiativerne skal styrke retssikkerheden på skatteområdet, og hilses derfor velkomne.

Kvartalet har også budt på en række vigtige domme bl.a. en principiel vestre landsretsdom om lempelse efter nettoprincippet i LL § 33F. Dommen understøtter desværre den nuværende dobbeltbeskatning af brutto kildebeskattede indtægter og tegner samtidigt et lidt kedeligt billede af staternes/EU’s dobbelt-skattemoral, når man på den ene side anstrenger sig med direktiver og erklæringer for at bekæmpe manglende beskatning, men på den anden side næsten stiltiende accepterer en unfair dobbeltbeskatning af virksomhederne.

Tax Matters Quarterly Update Q1 2016

Editor-in-chief

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters