Tax Matters - Kort om Brexit 

Europa vågnede fredag morgen op til et nyt EU, der involverer en række usikkerheder og spørgsmål ikke mindst på skatteområdet efter Brexit.
Det handler bl.a. om, at UK ikke længere -når udtræden er gennemført -vil være omfattet af:

  • Moder-/datterselskabsdirektivet(ophævelseafdobbeltbeskatning)
  • Fusionsdirektivet(grænseoverskridendeskattefrieomstruktureringer)
  • Rente-/royaltydirektivet(ingenbeskatningvedkilden)
  • EU Arbitration convension(undgåelseafdobbeltbeskatningi TP-sager)
  • Restriktionermod unfair konkurrence på skatteområdet
  • EU Social Security directives (kun undergivetet lands social security system)
  • EU's indre toldfrie marked
  • Fritagelse for en række compliance forpligtelser på VAT-området

I forhold til moder-/datterselskabsdirektivet, vil det som følge af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem DK og UK og Danmarks interne regler, ikke have nogen effekt på udbytter, der betales af et dansk datterselskab til et UK moderselskab. Her vil udbytteskatten fortsat være 0.

I forhold til udbytter fra et engelsk datterselskab til et dansk moderselskab vil udbytte fortsat være skattefri for det danske moderselskab. UK har dog krav på 5% kildeskat efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvis ejerandelen udgør mindst 25% og 15%, hvis ejerandelen udgør under 25%. UK opkræver dog efter interne regler ikke udbytteskat.

Der opkræves heller ikke kildeskat på renter eller royalties efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem DK og UK, hvorfor manglende mulighed for anvendelse af rente-/royaltydirektivet også er uden betydning.

Manglende mulighed for anvendelse af fusionsdirektivet vil gøre det mere vanskeligt at gennemføre omstruktureringer, der involverer UK selskaber, uden beskatning.

Vi følger naturligvis udviklingen, og vil orientere om væsentlige budskaber undervejs.

Contact Us

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Tax Matters - Kort om Brexit

Please find here the newsletter as download - Tax matters - Brexit - Juni 2016.pdf

 

Read more about the potential tax consequences here - Potential tax consequences_Brexit_Opdateret.pdf

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters