KPMG Acor Tax TaxTube
Please find below an overview of our latest TaxTube stories.

Mulighed for skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier genopstår

Mulighed for skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier genopstår
Denne gang kan du høre Anja Andersen, Corporate Tax Director og KPMG's Incentives specialist, fortælle om de nye regler for skattebegunstigede medarbejderaktier.

OECD BEPS Action 13: New three-tiered documentation approach

OECD BEPS Action 13: New three-tiered documentation approach
This time Roberto Zanaldi, Senior Manager from Transfer Pricing, talks about the OECD BEPS Action 13 and the new three-tiered documentation approach.

Skatterådet afgør: Momspligt ved salg efter udlejning

Skatterådet afgør: Momspligt ved salg efter udlejning
I et nyt bindende svar afviser Skatterådet, at et forsikringsselskabs salg af ejerlejligheder (som har været udlejet til boligformål) kan ske uden moms.

Muligt momsfradrag for holdingselskaber og kapitalfonde

Muligt momsfradrag for holdingselskaber og kapitalfonde
SKAT har netop i et nyt styresignal anerkendt, at holdingselskaber og kapitalfonde kan have fuld momsfradrag dels for transaktionsomkostninger afholdt ved køb af selskabsandele, dels for moms på løbende driftsudgifter (fællesomkostninger), herunder fx revisor, telefon og kontorhold.

KPMG Value Chain Analysis

KPMG Value Chain Analysis
This Taxtube explains in more detail how a VCA can help your business build a better picture of how it operates, inform your tax and transfer pricing plans and equip you to engage effectively with tax authorities.

Indbetaling af acontoskat: Senest 20. november

Indbetaling af acontoskat: Senest 20. november
Reglerne for indbetaling af acontoskat er blevet justeret, hvilket bl.a. har indflydelse på overvejelserne om indbetaling af frivillig acontoskat den 20. november 2015.