เพื่อการเติบโต 

เพื่อการเติบโต

 

 

ความต้องการของธุรกิจ

 

  • ขยายการลงทุน เพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มจำนวนสาขาหรือช่องทางในการให้บริการ
  • ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุน
  • วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

 

บริการของเคพีเอ็มจี 

 

  •  ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำ / สอบทานแผนธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำ / สอบทานประมาณการทางการเงิน และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)
  • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อใช้ขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเคพีเอ็มจี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุธีร์ สวัสดี
โทร. 0-2677-2670 หรือส่ง E-mail มาที่ OMB Development Centre