Medzinárodná súťaž KPMG International Case Competition 

Kedy: 

  • 10. november 2012 (sobota) - Univerzitné kolá na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  •  13. november 2012 (utorok) - Národné kolo, Konferenčné centrum KPMG v Bratislave, River park
  •  Apríl 2013 - Medzinárodné kolo, Madrid


Čo: 

V dňoch 10. a 13. novembra 2012 pripravujeme pre študentov univerzít súťaž, v ktorej budú mať možnosť tímovo riešiť prípadové štúdie a následne svoje riešenia predstaviť pred hodnotiacou komisiou pozostávajúcou zo zástupcov univerzít a zamestnancov KPMG na Slovensku. Prípadové štúdie ako aj prezentácia pred komisiou prebiehajú v anglickom jazyku.

 

Víťazný tím univerzitného kola postúpi do národného kola, kde bude súťažiť s tímami z ďalších dvoch zúčastnených univerzít. Víťazný tím národného kola bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole v Madride.

Registrácia: 

Tímy pozostávajúce zo 4 členov sa môžu registrovať priamo na adrese hr@kpmg.sk (ako predmet uveďte “KICC”).

Pri registrácii je potrebné uviesť:

  • celé meno každého člena tímu
  • názov fakulty a univerzity
  • ročník štúdia
  • kontaktné údaje
  • ako aj pár viet o tom, prečo sa chcete súťaže zúčastniť.


Registrovať sa môžete najneskôr 31. októbra 2012.
 

 

 

Kontakt

Zobrazenie kontaktu

Popis

Telefón

KICC 2012 - neuveriteľná skúsenosť

KICC 2012 - neuveriteľná skúsenosť
KPMG na Slovensku sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže  v riešení prípadových štúdií, ktorá sa v roku 2012 konala v Hong Kongu.Prečítajte si o Medzinárodnej súťaži z pohľadu zúčastnenej študentky.