Rådgivning 

KPMG har världsledande kompetens när det gäller finansiell och kommersiell rådgivning och riskhantering. Vi hjälper företag vid transaktioner, kvalificerad redovisning och med att skapa effektivare organisationer, processer och IT-system. Vi bistår med att identifiera och hantera risker i företagets affärsverksamhet för att säkerställa dess långsiktiga utveckling.