Risk Consulting 

Från både ägare och reglerande myndigheter ställs allt högre krav på samhällets företag och organisationer att visa disciplin, kontroll och ansvar. Marknaden har förmodligen aldrig varit mer komplex och riskabel, oavsett om man syftar på finansiella eller operationella risker. De omgivande regleringarna har heller aldrig varit så omfattande. Riskhantering borde därför vara en djupt integrerad del av alla företag och organisationers kultur.
KPMG Risk Consulting hjälper er att på ett effektivt, begripligt och naturligt sätt integrera riskhantering i verksamheten och att åstadkomma såväl regelefterlevnad som en långsiktigt optimerad och hållbar vinstnivå.

Carina Edlund

Carina Edlund

Head of Risk Consulting

+46 (0)8 7239580

Varför KPMG?

Vi kan bidra med strategisk rådgivning i frågor som berör organisationens kontroll, styrning och riskhantering. KPMG kan även hjälpa till med lösningar vid mycket specifika frågeställningar gällande allt från värdering av finansiella instrument och IT-riskanalyser till utredningar av ekonomiska oegentligheter, internrevision och kvalificerad redovisningsrådgivning.