Sverige

Climate Change & Sustainability Services 

Frågor relaterade till hållbar utveckling och klimatförändring står allt högre på företagens agenda. Stigande energipriser, resursbrist, korruption och välfärdstillväxt är bara några globala faktorer som driver på utvecklingen. Kraven på etiskt och ansvarsfullt beteende samt hänsyn till mänskliga rättigheter ökar. KPMG Climate Change & Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.
Hållbarhet

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bättre förstå komplexa och oberäkneliga risker samt att tillvarata affärsmöjligheter. Vi hjälper företag och organisationer att integrera hållbarhet, kvalitetssäkra sitt arbete och öka transparensen. Faktorer som kan bidra till  lägre risk, förbättrad lönsamhet och ökat förtroende.

 

Feature image

Expect the Unexpected: Building business value in a changing world

 

KPMG undersöker tio globala megatrender och hur de påverkar företag 20 år framåt

Feature image

Code of Conduct 2013

 

Tredje upplagan av ”Codes of Conduct in the Swedish
business sector” en analys av KPMG och Advokatfirman Delphi

Feature image

KPMG International Corporate Responsibility Reporting Survey 2013

 

Den mest omfattande studien av CR-rapportering och trender som någonsin publicerats.

Affärsdrivet hållbarhetsarbete ger resultat

Ledande företag anpassar sin affärsstrategi och ser över sin konkurrenskraft. För dessa omfattar hållbart företagande så mycket mer än enbart regelefterlevnad, riskminimering och varumärkesbyggande. I dessa bolag används hållbarhet som ett strategiskt filter genom vilket hela verksamheten genomlyses för att definiera möjligheter till värdeskapande på både kort och lång sikt. Hållbarhet driver innovation och framväxten av nya affärsmodeller.

 

Läs mer om ett affärsinriktat hållbarhetsarbete

 

Vårt erbjudande

Våra tjänster är paketerade inom tre tjänsteområden. Tillsammans  utgör dessa, de centrala delarna i ett affärsinriktat och värdeskapande hållbarhetsarbete. Vi rekommenderar både stora och små företag att ta nästa steg i utvecklingen och att  integrera ett bredare ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande i sin verksamhet.

 

KPMG erbjuder både rådgivning och granskning inom hållbarhetsområdet. Vi stödjer våra kunder med alltifrån strategiutveckling, riskanalys, att integrera hållbarhet i företagets kärnprocesser, att utveckla etiska/uppförandekoder, genomföra due diligence och hållbarhetsredovisa samt granska GRI-rapportering, standarder, leverantörskedjan med mera.


Om oss

Kunder vänder sig till oss när de vill ha expertutlåtanden och en oberoende kvalitetsstämpel på sitt arbete. Vår styrka är den mindre aktörens flexibilitet kombinerad med det globala företagets verktyg och djupa expertkompetens.

 

Vårt team i Sverige samarbetar med över 700 hållbarhetsexperter i över 50 länder världen över.Vi arbetar med alla branscher och med både börsnoterade och privata företag samt med offentlig verksamhet och ideella organisationer.

 

Vi har mångårig erfarenhet av linjebefattningar i företag, av revision och olika konsultroller. Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet från hållbarhetsområdet.

 

  • KPMGs egen hållbarhetsredovisning

 

Välkommen att kontakta oss med de frågor som står överst på din agenda!

Åse Bäckström

Åse Bäckström

Head of Climate Change & Sustainability Services

+46 (0)8 723 97 29

KPMGs Corporate Citizenship

Ett av KPMGs mål är att vara en god samhällsmedborgare och ett ansvarsfullt företag. Vi stödjer UN Global Compact och har en rad initiativ inom detta område.