Sverige

Nya riktlinjer från GRI 

KPMG var med vid lanseringen av Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning G4 i Amsterdam 22-24 april och höll en allra första workshop kring förändringarna med kunder från hela världen. Hade du inte möjlighet att vara med i Amsterdam så håller vi ett antal webbinarier under juni som du är mer än välkommen att anmäla dig till. För att komma till inbjudan, klicka här.

De stora förändringarna i G4 jämfört med tidigare är:

  • Stort fokus på väsentlighet, enbart väsentliga frågor ska adresseras i redovisningen. 
  • Två ”In accordance” nivåer (core och comprehensove) ersätter de tidigare applikationsnivåerna C, B och A.
  • Inga mer ”+” för att markera att redovisningen är externt bestyrkt.
  • Nya kompletterande indikatorer har inkluderats inom områdena Governance och Supply Chain (om dessa är väsentliga).
  • I tillägg till riktlinjerna för redovisning har en omfattande vägledning utformats som inte bara beskriver vad som ska rapporteras utan också hur rapporteringen kan ske (del 2).
  • Redovisningar avseende år 2015 måste följa GRIs riktlinjer för att vara ”In accordance”.

Global Reporting Initiatives riktlinjer finner du här, del 1 och del 2, vi hjälper dig gärna att analysera hur G4 påverkar din rapportering och kommer inom kort att ta fram ett bryggdokument mellan G3 och G4 som kan användas som utgångspunkt för sådana diskussioner. Kontakta gärna Åse Bäckström för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att anpassa din redovisning till kraven i G4.

Samtidigt publicerades rapporten Carrots & Sticks som vi på KPMG tagit fram tillsammans med UNEP, GRI och Center for Corporate Governance in Africa. Rapporten beskriver viktiga redovisningsriktlinjer world wide, bästa praxis och framtida trender. Läs den gärna och ladda ned den här.

Contact Image

Description

Phone