Sverige

Vårt team 

 

Daniel Dellham


daniel.dellham@kpmg.se

070 580 70 40

@DanielDellham (twitter)

 

Daniel Dellham

Head of Sustainability Consulting

Civilingenjör. Bakgrund som strategikonsult. Stöttar kunder i att integrera hållbarhet i kärnverksamheten; faciliterar förändring, bistår i att sätta mål, mätetal samt definiera affärsprioriteringar. Utvecklar möjligheter, nya affärsmodeller och risk/möjlighetsanalyser i ett brett perspektiv.

Jenny Fransson


jenny.fransson@kpmg.se

072 964 12 64

Jenny Fransson

Head of Sustainability Reporting and Assurance
Civilekonom, inriktning mot miljöledning och miljörevision. Erfaren konsult och icke-finansiell revisor. Fokus på GRI-redovisning, granskning av hållbarhetsredovisning samt leverantörskontroll.

 

_____________________________________________________________________ 

 

Våra konsulter och specialister

 

 

jessica.bederoffstenvad@kpmg.se
073 443 86 54

Jessica Bederoff Stenvad

Civilekonom. Goda kunskaper om sustainable management, mänskliga rättigheter samt anti-korruption. Specialiserad inom privatsektorutveckling och har bakgrund av samverkan mellan näringsliv och ideell sektor. Mångårig erfarenhet av effekt- och resultatmätning av företags samhällsengagemang och biståndsinsatser.

 

 

 

francois-xavier.bonnevie@kpmg.se

070 559 92 91

Francois-Xavier Bonnevie

Civilekonom. Erfaren konsult med djup kunskap om finansiell sektor och utvecklingsagendan, samt kopplingen mellan de två. Gedigen internationell erfarenhet från projekt i över 50 länder. Erfarenhet av att utveckla samt leda utbildnings- och förändringsprogram, bl.a. inom riskhantering och sustainable management för ledande befattningshavare i utvecklingsländer.

 

 

 

asa.ekberg@kpmg.se

076 895 69 70

 

Åsa Ekberg
Civilekonom och miljövetare. Flerårig erfarenhet av granskning av hållbarhetsredovisning och miljörevision. Fokus på ISO 14001, GRI, GHG-protokollet och klimatstrategier/beräkningar. Erfarenhet av börsnoterade och statliga företag samt ideell sektor.

Helene Kernell

 

helena.kernell@kpmg.se

072 992 04 93

 

Helena Kernell

Civilekonom. Flerårig erfarenhet av rådgivning och revision av finansiell och icke-finansiell information. Hjälper kunder att utveckla materialitetsanalyser, intressentdialoger, fokuserade strategier och hållbarhetsredovisning enligt GRI.

 

ida.ljungkvist@kpmg.se

070 850 97 83

 

Ida Ljungkvist

Civilingenjör med inriktning på hållbarhet och miljö. Flerårig erfarenhet från projektledning, hållbara investeringar, integrerad rapportering, integration av hållbarhetsstrategier och hållbara leverantörskedjor. Specialist på finansiell materialitet och Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

 

helena.mueller@kpmg.se

073 327 22 54

@Helena_Mueller (twitter)

 

Helena Mueller

Affärsjurist. Hjälper kunder att integrera hållbarhet, utveckla strategier/mål, upprätta materialitets- och riskanalys samt mäta effekt. Förändringsledare i kultur/etik. Specialist på ESG DD, ansvarsfulla investeringar, impact investing och integrerad rapportering.

Per Norberg

 
per.norberg@kpmg.se

070 981 07 07

 

Per Norberg

Civilingenjör med fokus på energisystem och hållbarhet. Erfarenhet av hållbarhetsredovisning, GRI, utsläppsberäkningar, biobränslen och förnybar energiproduktion.

Emelie Olivensjö

 

emelie.olivensjo@kpmg.se

070 981 06 93

 

Emelie Olivensjö

Ekonom med inriktning på hållbarhet. Erfarenhet av uppförandekoder, leverantörsuppföljning och arbetsförhållanden i leverantörsledet. Kunskap inom Bra Miljöval och ledningssystemen ISO9001, ISO14001 och SA8000.

 

karin.sivertsson@kpmg.se

070 621 61 32

 

Karin Sivertsson
Geovetare och miljörevisor. Erfaren konsult och icke-finansiell revisor. Har mångfarig erfarenhet av miljöcertifiering, granskning av gröna produkter, GRI och hållbarhetsredovisning samt ESG Due Diligence. Specialist på Dodd Frank, konfliktmineraler och leverantörskontroller i ett internationellt perspektiv.


torbjorn.westman@kpmg.se

070 825 68 54

 

Torbjörn Westman

Civilekonom. Fokus på oegentligheter och antikorruption, uppförandekoder och whistleblowingsystem, granskning och utformning av hållbarhetsredovisningar. Medlem i UN Global Compact Nordic Network.

 

 

anna.akerblom@kpmg.se

072 992 05 28

 

Anna Åkerblom
Jurist och före detta tingsnotarie. Kompetens inom internationell miljö- och arbetsrätt samt mänskliga rättigheter. Erfarenhet av hållbarhetsgranskning, GRI och affärsetik samt aktieportföljsanalys med fokus på miljö och jämställdhet