Sverige

Vårt team 

 

Åse Bäckström

Civilekonom. Hållbarhetsrevisor och strategikonsult. Arbetat på WBCSD. Många stora och små bolag som kunder. Specialist på GRI, integrerad redovisning och icke-finansiell granskning. Ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbarhet och CSR.

ase.backstrom@kpmg.se
+46 (0)73 3272144

 

Torbjörn Westman

Civilekonom. Fokus på oegentligheter och antikorruption, uppförandekoder och whistleblowing system, granskning och utformning av hållbarhetsredovisningar. Medlem i UN Global Compact Nordic Network.

torbjorn.westman@kpmg.se
+46 (0)70 8256854

 

Karin Sivertsson
Geovetare och miljörevisor. Erfaren konsult och icke-finansiell revisor. Har mångfarig erfarenhet av miljöcertifiering, granskning av gröna produkter, GRI och hållbarhetsredovisning samt ESG Due Diligence. Specialist på Dodd Frank konfliktmineraler och leverantörskontroller i ett internationellt perspektiv.

karin.sivertsson@kpmg.se

+46 (0)70 6216132

 

Helena Mueller

Affärsjurist. Hjälper kunder att integrera hållbarhet, utveckla strategier/mål, materialitetsanalys och mäta effekt. Förändringsledare i kultur/etik. Utvecklar hållbarhetsredovisningar och integrerade rapporteringskoncept.

 helena.mueller@kpmg.se
+46 (0)73 3272254

Jenny Fransson
Civilekonom, inriktning mot miljöledning och miljörevision. Erfaren konsult och icke-finansiell revisor. Fokus på GRI redovisning, granskning av hållbarhetsredovisning samt leverantörskontroll.

jenny.fransson@kpmg.se
+ 46 (0)72 9641264

Åsa Ekberg
Civilekonom och miljövetare. Flerårig erfarenhet av granskning av hållbarhetsredovisning och miljörevision. Fokus på ISO 14001, GRI, GHG protokollet och klimatstrategier/beräkningar. Erfarenhet av börsnoterade och statliga företag samt ideell sektor.

 asa.ekberg@kpmg.se
+46 (0)76 8956970

Minela Hadziomerovic
Civilekonom. Erfarenhet av rådgivning för att förhindra oegentligheter, penningtvätt och korruption. Fokus på etik/kultur, uppförandekoder, whistleblowing, policyfrågor, riskanalys och regelverk. Kunskap om tillämpning av interna regelverk.

 minela.hadziomerovic@kpmg.se
+46 (0)73 3712763

Anna Åkerblom
Jurist och före detta tingsnotarie. Kompetens inom internationell miljö- och arbetsrätt samt mänskliga rättigheter. Erfarenhet av hållbarhetsgranskning, GRI och affärsetik samt aktieportföljsanalys med fokus på miljö och jämställdhet.

anna.akerblom@kpmg.se

+46 (0)8 7239100