Sverige

Skatt 

KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup specialistkompetens är starka kännetecken för KPMGs skattekonsulter.

    Ledande skatterådgivare
    Våra skattespecialister ingår i de KPMG-team som arbetar med finansiell riskhantering, transaktioner, due diligence och struktureringsfrågor. De har också en viktig roll i våra revisonsteam. KPMGs skattespecialister bidrar med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker, affärsmöjligheter och handlingsalternativ. Vi hävdar att det är just vårt affärsmässiga synsätt på skattefrågor som gjort att vi är en av Sveriges ledande skatterådgivare.

    KPMGs kompetens i skattefrågor syns inte bara i antalet uppdrag utan även i den allmänna debatten. Vi anlitas ofta som sakkunniga och remissinstans i arbetet med att förändra skatteregler på svensk och internationell nivå.

      

Tax Rates Online

Tax Rates Online

Förmåner och representation: Har du koll på läget?

Förmåner och representation: Har du koll på läget?
Det är lätt att göra fel när det kommer till förmåner och representation. Utan rätt innehåll kan en studie- och konferensresa bli en belöningsresa istället för en tjänsteresa. Och utan att man tänker på det har skattesituationen förändrats.

Tina Zetterlund

Tina Zetterlund

Chef verksamhetsområde skatt

+46 (0)8 723 92 84

Tax Forum

Tax Forum är ett exklusivt nätverk för utvalda skatteansvariga. Här får du som deltagare möjlighet att knyta kontakter, diskutera trender och nya frågeställningar inom skatteområdet samt lyssna till intressanta föreläsare i aktuella ämnen.