Tjänster 

KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Oavsett var i världen våra kunder är, har de alltid tillgång till vår samlade kunskap och erfarenhet - både lokalt och globalt.  Vi är specialiserade på att möta specifika behov från såväl stora globala företag och organisationer som medelstora och mindre företag.

Revision

Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till marknaden samt till ägarna.

Skatt

Vår rådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.

Rådgivning

KPMG har världsledande kompetens när det gäller finansiell och kommersiell rådgivning och riskhantering.

Små och medelstora företag

Läs mer om våra tjänster för mindre och medelstora företag här:

Ekonomiservice

Feature image
Vår ekonomiservice är lika flexibel som dina behov är unika.

 Internationella marknader

 

 

Investera utomlands? Vi erbjuder undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.