Sverige

Revision 

Revision bygger förtroende mellan marknadens aktörer och skapar förutsättningar för goda affärer. Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till marknaden samt ägarna. Detta gäller oavsett om det handlar om en mindre affärsrörelse eller en aktör med hela världen som marknad.

Revisionsbild

Vi vill bidra till att våra kunder får bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om var riskerna och möjligheterna finns. Här kan vi granska system och kontrollstrukturer i företaget så att den interna och externa informationen blir effektiv. Resultaten av revisionen kan används som konkreta beslutsunderlag, exempelvis vid kapitalanskaffning eller förbättring av administrativa rutiner.

Revisionskommitteér

Revisionskommitteér
KPMG Audit Committee Institute (ACI) stödjer revisionskommittéer över hela världen. ACI forskar och bevakar aktuella frågor som ni kan ta del av i artiklar, rapporter och nyhetsbrev.

Internationella och nationella storföretag 

Vi har stor erfarenhet av noterade bolag och möter våra kunders behov med kvalificerade tjänster inom extern- och internrevision, riskhantering, listnings och kapitalmarknadsfrågor, redovisnings och rapporteringsfrågor samt granskning av hållbarhetsinformation. Genom vårt Lead Partner Concept har ditt företag tillgång till alla våra specialister i 150 länder.

 

Mindre och medelstora företag

För många som leder ett mindre eller medelstort företag handlar revision i första hand om att skapa förtroende. En kvalificerad extern revision bekräftar att den ekonomiska information företaget lämnar går att lita på. Den blir en certifiering till nytta såväl för företaget som för kunder, leverantörer, banker, ägare och andra intressenter.

KPMGs revision ger dig mer än en revisionsberättelse.

 

    Specialiserade revisionstjänster

    Som revisorer inriktar vi oss inte enbart på siffror utan också på de bestyrkandebehov som siffror kan ge upphov till. Vi erbjuder många andra tjänster än revision av finansiella rapporter.
    Aktieägare, kunder, leverantörer, banker och myndigheter efterfrågar förutom revision av finansiella rapporter i allt högre grad även oberoende bekräftelse inom andra områden.

  • Läs mer 

Anders Bäckström

Anders Bäckström

Chef verksamhetsområde revision

+46 (0)8 723 91 71

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.