Sverige

Bli merveten med KPMG i Almedalen 

Nya krav på hållbarhet, transparens och en ökad digitalisering påverkar framtidens företagande och våra samhällsfunktioner. Vilka trender kommer att forma framtidens samhälle, globalt och lokalt? Hur möter vi de nya utmaningarna och vilka metoder och verktyg kan vara en del av lösningen? Idag räcker det inte med att skapa medvetenhet om olika frågor – vi måste vända på fler stenar. Ställa fler frågor. Och förutse nya risker. Medvetenheten har blivit till Mervetenheten.

Du hittar oss ett stenkast från Donners plats på Hästgatan 2, 2 trappor. Har du inte möjlighet att närvara på plats kan du följa vår närvaro via Twitter på @KPMGSweden eller via #KPMG #Almedalen. Flertalet av våra seminarier kommer också livesändas via vår Youtube-kanal.

 

KPMG:s experter på plats i Almedalen.

 

Läs mer om våra seminarier nedan.

 

Konsten att räkna på hållbarhet – för företaget och för samhället

Konsten att räkna på hållbarhet – för företaget och för samhället

Koldioxidutsläpp och hänsyn till mänskliga rättigheter kommer påverka företagens resultat och mått på framgång allt mer. I vilken grad och hur snabbt kommer förändringen att ske? Och kan man räkna på det i finansiella termer? 29/6, kl 10:00-10:45

 

Hur ska den nya transportinfrastrukturen finansieras?

Hur ska den nya transportinfrastrukturen finansieras?

  Behoven av infrastruktursatsningar är mycket stora i Sverige.Vilka olika former för att finansiera, organisera och äga infrastruktur kan Sverige använda? Vilka erfarenheter kan vi dra från redan prövade medfinansieringslösningar? 30/6, kl 13:30

   

Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället?

Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället?

  Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva och göra affärer. Men den innebär också nya hot mot nationer och företag. Är ökad övervakning och motattacker lösningen? Vad betyder det för företagens framtida utveckling och öppenheten i samhället? 1/7, kl 11:45-12:30

FNs nya utvecklingsmål. Så kan företag och organisationer bidra

FNs nya utvecklingsmål. Så kan företag och organisationer bidra

I september presenteras FNs nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Vilka metoder finns inför beslut om exempelvis utlandsinvesteringar?

2/7, kl 10:00-10:45

 

Frukost med KPMG

Frukost med KPMG

  Måndag, onsdag och torsdag morgon har du möjlighet att fördjupa dig inom några av våra seminarieämnen. Under våra frukostsamtal möter du KPMG:s experter tillsammans med inbjudna gäster.
  29/6, 1/7 samt 2/7, kl 08:30-09:00

   

 • Läs mer

Det kommunala caféet – Socialt hållbart samhälle

Det kommunala caféet – Socialt hållbart samhälle

Det finns många goda exempel på kommuner som arbetar med mod och kreativitet för att uppnå en lyckad integration och ett socialt hållbart samhälle. Under en förmiddag bjuder vi på fika och löpande samtal tillsammans med KPMG:s experter och inbjudna kommuner med gedigen erfarenhet och goda exempel. 30/6, kl 09:00 - 12:00

 

Workshop: Utmana dig själv och dina kollegor i hållbart företagande

Workshop: Utmana dig själv och dina kollegor i hållbart företagande

  Vad innebär egentligen UN Global Compact i praktiken? Ta chansen att på ett lekfullt sätt ta till dig principerna som styr framtidens företagande. Under en lustfylld och interaktiv timme får du testa dina praktiska färdigheter i att applicera UNGC’s tio principer på verkliga scenarion.

30/6 samt 2/7 kl 15:00-16:00

 

Korruptionsrisker utanför Sverige

Korruptionsrisker utanför Sverige

Hur hanterar svenska företag och organisationer korruptionsrisker utanför Sveriges gränser? Och hur kan svenska företag och organisationer vara med och minska korruptionen i utsatta länder?

30/6, kl 10:00-10:45

 

 

Maria Bucher

Maria Bucher

Presschef

+46 (0)8 723 91 42

 

#KPMG och #Almedalen