Bli merveten med KPMG i Almedalen 

Nya krav på hållbarhet, transparens och en ökad digitalisering påverkar framtidens företagande och våra samhällsfunktioner. Hur möter vi de nya utmaningarna och vilka metoder och verktyg kan vara en del av lösningen? Idag räcker det inte med att skapa medvetenhet om olika frågor – vi måste vända på fler stenar. Ställa fler frågor. Och förutse nya risker. Medvetenheten har blivit till Mervetenheten.

Det var temat för de diskussioner som KPMG höll under Almedalsveckan 2015. Nedan hittar du beskrivningarna av de seminarer vi höll och medverkade i. Här hittar du också filmer och sammanfattningar av våra seminarier.

 

 • Ta del av de filmade seminarierna och frukostintervjuerna här.

 

Konsten att räkna på hållbarhet – för företaget och för samhället

Konsten att räkna på hållbarhet – för företaget och för samhället

Koldioxidutsläpp och hänsyn till mänskliga rättigheter kommer påverka företagens resultat och mått på framgång allt mer. I vilken grad och hur snabbt kommer förändringen att ske? Och kan man räkna på det i finansiella termer? 29/6, kl 10:00-10:45

Hur ska den nya transportinfrastrukturen finansieras?

Hur ska den nya transportinfrastrukturen finansieras?

  Behoven av infrastruktursatsningar är mycket stora i Sverige. Det finns olika former för att finansiera, organisera och äga infrastruktur som kan möjliggöra fler infrastruktursatsningar. Den stor frågan är dock: Vart ska pengarna komma ifrån? 30/6, kl 13:30-14:15

   

Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället?

Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället?

  Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva och göra affärer. Men den innebär också nya hot mot nationer och företag. Är ökad övervakning och motattacker lösningen? Vad betyder det för företagens framtida utveckling och öppenheten i samhället? 1/7, kl 11:45-12:30

FN:s nya utvecklingsmål. Så kan företag och organisationer bidra

FN:s nya utvecklingsmål. Så kan företag och organisationer bidra

I september presenteras FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Vilka metoder finns inför beslut om exempelvis utlandsinvesteringar?

2/7, kl 10:00-10:45

 

 

      Frukost med KPMG

      Frukost med KPMG

       Måndag, onsdag och torsdag morgon har du möjlighet att fördjupa dig inom några av våra seminarieämnen. Under våra frukostsamtal möter du KPMG:s experter tillsammans med inbjudna gäster.
       29/6, 1/7 samt 2/7, kl 08:30-09:00

        

      • Läs mer

      Kommunernas ansvar för ett socialt hållbart samhälle

      Kommunernas ansvar för ett socialt hållbart samhälle

      Det finns många goda exempel på kommuner som arbetar med mod och kreativitet för att uppnå en lyckad integration och ett socialt hållbart samhälle. Under en förmiddag bjuder vi på fika och löpande samtal tillsammans med KPMG:s experter och inbjudna kommuner med gedigen erfarenhet och goda exempel. 30/6, kl 09:00-12:00

       

      Workshop: Hållbart företagande i praktiken - Utmana dig själv och dina kollegor

      Workshop: Hållbart företagande i praktiken - Utmana dig själv och dina kollegor

       Vad innebär egentligen UN Global Compact i praktiken? Ta chansen att på ett lekfullt sätt ta till dig principerna som styr framtidens företagande. Under en lustfylld och interaktiv timme får du testa dina praktiska färdigheter i att applicera UNGC:s tio principer på verkliga scenarion.

      30/6 samt 2/7 kl 15:00-16:00

       

      Korruptionsrisker utanför Sverige

      Korruptionsrisker utanför Sverige

      Hur hanterar svenska företag och organisationer korruptionsrisker utanför Sveriges gränser? Och hur kan svenska företag och organisationer vara med och minska korruptionen i utsatta länder?

      30/6, kl 10:00-10:45

       

      Jämställda bolag – mer lönsamma

      Jämställda bolag – mer lönsamma

       

      Styrelsebalans presenterar statistiken som visar verkligheten kring lönsamhet och jämställdhet i börsbolag. Vidare får du lyssna till ledande kvinnor som tagit sig bortom glastaket. Hur gjorde de? Vilka hinder finns på vägen?

      29/6, kl 15:00-16:00

       

      Maria Bucher

      Maria Bucher

      Press och samhällsengagemang

      +46 (0)8 723 91 42

      Webbsändning

      Ta del av våra seminarier via webben, direktsänt eller i efterhand.

      #KPMG och #Almedalen