Sverige

Details

  • Date: 2013-05-28

Hållbarhetsredovisning 2011-12 

 
Download Now
PDF files require Adobe Reader to view

Det icke-finansiella resultatet i den här redovisningen kompletterar vårt finansiella resultat i årsredovisningen genom att ge en bredare helhetsbild av hur och efter vilka principer verksamheten bedrivs för att skapa långsiktigt värde. Hållbarhetsredovisningen avser arbetet från 1 maj 2011 till 30 april 2012 och omfattar hela den svenska verksamheten.

 

Fördjupad information om hur vi styr vår verksamhet och arbetet med kvalitets- och oberoendefrågor presenteras i KPMG Transparency Report 2012.

 

Innehållet i hållbarhetsredovisningen styrs av hur KPMG och våra viktigaste externa intressenter uppfattar vår roll och vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Den redogör för hur vi bidrar till de tio principerna i FN Global Compact, men innehåller också information om vårt bredare samhällsengagemang.