Sverige

Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-12-16

Att tänka på innan året är slut 

Det lackar mot jul och för dig som jobbar med skatt betyder det en hel del att tänka på. När året nu snart är slut behöver du tänka igenom såväl ägares som företagets skattesituation och se om det är något som behöver göras innan vi går över i 2014. Har du koll på underskott och hur koncernbidrag ska bokas? Hur påverkar 3:12-reglerna ditt företag? Har du gjort ett tillräckligt löneuttag inför årsskiftet? Har momsen redovisats korrekt? Har du planerade investeringar i maskiner och inventarier som du kan genomföra före årets slut? Vår experter hjälper dig – möt dem här: