Sverige

Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-12-12

Sänkta arbetsgivaravgifter för anställda inom forskning och utveckling 

Riksdagen har beslutat införa nya regler avsedda att gynna forskning eller utveckling (FoU).
Definitionerna av FoU i de nya reglerna är avsedda att omfatta all slags FoU-verksamhet som har ett reellt FoU-innehåll, oavsett om det rör sig om teknik, naturvetenskap, medicin eller annat forskningsområde. De omfattar även all produktion av varor och tjänster med ett reellt FoU-innehåll. Lättnaden ges i form av ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling i ”kommersiellt syfte”.

För ett bolag som uppfyller villkoren kan resultatet bli en minskad personalkostnad om högst 230 000 kr per månad i form av lägre arbetsgivaravgifter.

Reglerna träder ikraft 1 januari 2014 och tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2013.

Enligt vår bedömning bör många företag kvalificera för detta avdrag. Vi hjälper er gärna att undersöka möjligheten även för ert företag att erhålla nedsättningen.

För mer information kontakta:

Nina Holgersson, Telefon +46 (0)8 723 96 09 nina.holgersson@kpmg.se

Johnny Ekström, Telefon +46 (0)8 723 96 70 johnny.ekstrom@kpmg.se