Details

  • Service: Mindre och medelstora företag
  • Type: Newsletter Article
  • Date: 2013-12-12

Är det tillåtet med progressiva avskrivningar på byggnader enligt K2/K3? 

Idag tillämpar många bostadsrättsföreningar progressiva avskrivningar, dvs. avskrivningar som ökar med tiden, på sina byggnader. Från och med 2014 ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta sina årsredovisningar i enlighet med något av de nya K-regelverken. Kommer det då att vara möjligt att fortsätta med de progressiva avskrivningarna?

Artikel av FARs policygrupp
För att reda ut detta mycket omdiskuterade ämne, har FARs policygrupp för redovisning i november 2013 skrivit en artikel om tillämpningen av progressiva avskrivningar på byggnader. Där konstateras att det inte går att påvisa att den ekonomiska nyttan av byggnader ökar över åren, och att det därför inte kommer att vara tillåtet med progressiva avskrivningar på byggnader med de nya K-regelverken.

 

Vilka effekter kan detta ge upphov till?
Eftersom progressiva avskrivningar inte längre kan anses vara förenligt med de nya regelverken måste avskrivningsplanerna arbetas om. En ändring av avskrivningsplanen innebär sannolikt att avskrivningen per år kommer att öka jämfört med tidigare, vilket innebär en högre kostnad för föreningen.

 

Ditt lokala KPMG-kontor hjälper dig gärna att analysera hur detta kommer att påverka din bostadsrättsförening.

 

Läs mer

Artikel av FARs policygrupp (länk till tidningenbalans.se)

 

Kontakt

KPMG

Caisa Drefeldt

Tel. 031 - 61 48 34

caisa.drefeldt@kpmg.se