Sverige

Details

  • Service: Mindre och medelstora företag
  • Type: Newsletter Article
  • Date: 2013-03-06

Genomlysning kan svara på hur en övergång till K3 påverkar ditt företag 

Inom kort ersätts dagens regler med BFNs nya regelverk K2 och K3. Vet du vilka konsekvenser detta får för ditt företag? KPMG har tagit fram ett genomlysningsverktyg för att hjälpa dig att ta fram vilka konsekvenserna kan bli för just dig och ditt företag.

Snart är det skarpt läge för alla aktiebolag och ekonomiska föreningar. Den årsredovisning som upprättas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2013 kommer inte att kunna upprättas med tillämpning av den normgivning från BFN och Redovisningsrådet som används idag.


Det första steget är att välja vilket regelverk som ska tillämpas. För de mindre* företagen finns en möjlighet att välja mellan K2 och K3 medan alla större företag måste tillämpa K3.


I K2 är reglerna förenklade jämfört med K3, vilket gör att regelverket innehåller färre valmöjligheter. I K3 är kraven på tilläggsupplysningar större och företag ska bland annat lämna upplysningar om vilka redovisningsprinciper som tillämpas.


Känner du dig osäker på om det är K2 eller K3 som passar ditt företag bäst? Ta kontakt med med din revisor eller ditt lokala KPMG-kontor för att diskutera denna viktiga fråga. Läs mer i tidigare utgåvor av Perspektiv >>

 

Redovisningseffekter av K3


När valet väl är gjort blir nästa steg att se vilka konsekvenser det nya regelverket får. K3 innehåller en del skillnader jämfört med tidigare normgivning och det är därför bra att analysera vilka konsekvenser som uppstår vid övergången.


För vissa företag blir det mest redovisningseffekter, som kan vara både stora och små.


För andra företag är det mer än själva årsredovisningen som berörs. Till exempel får immateriella tillgångar (inklusive goodwill) i många fall bara skrivas på tio år. Detta kan t.ex. påverka avtal med banker och andra intressenter.

 

Hur påverkas du och ditt företag?

 

Det kan vara svårt att överblicka vilka konsekvenserna av ett regelverksbyte kan bli. KPMG har tagit fram ett genomlysningsverktyg för att hjälpa till med just detta. Med hjälp av genomlysningsverktyget lyfter vi fram både små och stora konsekvenser för ditt företag. Vi hjälper dig även att analysera vilka konsekvenserna kan bli på beskattning, processer, system och avtal.


Genomlysningen ger dig en bra överblick över hur regelbytet kan påverka dig och vilka förändringar som kan behöva göras. För de företag som exempelvis behöver tillämpa komponentavskrivningar kan det behövas god framförhållning och tid till att anpassa sina system.


En annan viktig anledning till att förbereda övergången nu, är att årsredovisningen för 2014 enligt K3 ska innehålla jämförelsetal. Att redan nu förbereda sig för detta, underlättar upprättandet av det första K3-bokslutet för ditt företag.

 

Vi hjälper dig gärna med en genomlysning av ditt företag. Ta kontakt med din revisor eller ditt lokala KPMG-kontor så berättar vi mer.

 


 

* Med mindre företag menas aktiebolag eller ekonomiska föreningar som de två senaste fastställda räkenskapsåren haft färre än 50 anställda, mindre än 40 miljoner i balansomslutning eller mindre än 80 miljoner i nettoomsättning (ett kriterium får överskridas).

 

Kontakt

KPMG

Catharina Pramhäll

Tel. 08 - 723 93 14

catharina.pramhall@kpmg.se