Sverige
Offentligt perspektiv mars 2013

 

 

Offentlig sektor måste också ta ansvar för att säkra en etisk och hållbar utveckling

Offentlig sektor måste också ta ansvar för att säkra en etisk och hållbar utveckling

Den offentliga sektorn måste ta ett ansvar för att införa hållbara modeller, mål och strategier som möter en förändrad värld. Våren 2014 ska alla statligt ägda företag kunna redovisa hållbarhetsrelaterade mål och strategier.

Läs mer >> 

Tydliga direktiv för god kvalitet inom äldreomsorgen

Tydliga direktiv för god kvalitet inom äldreomsorgen

I en granskning av Riksrevisionen (RiR) bedömdes om regeringen hade skapat förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat äldreomsorg. Rapportens slutsatser var tydliga, men genomslagskraften dröjde. Först efter tre år bidrog rapporten till att forma debatten i media.

Läs mer >>

 

IT-upphandling - på ett modernt och nytänkande sätt

IT-upphandling - på ett modernt och nytänkande sätt

KPMG har nyligen hjälpt Västerås stad att omorganisera IT och upphandla IT-drift. Carl Rönnerstam, expert inom strategisk IT, förändringsledning och outsourcing på KPMG Advisory, berättar om hur just denna outsourcing sticker ut från mängden.

Läs mer >> 

 

KPMGs aktuella seminarier och kurser

KPMGs aktuella seminarier och kurser

Under april månad håller KPMG flera intressanta seminarier runt om i landet, om ämnen som sträcker sig från grunderna för kommunal revision till hur man realiserar värdet av sitt inköpssystem.  

För mer information och anmälan, se vårt kalendarium >>

Redaktion

 

Utgivare

Anders Thunholm

073-327 20 25

anders.thunholm@kpmg.se

 

 

Auktoriserad revisor

Tommy Eriksson

070-623 87 00

tommy.eriksson@kpmg.se


Fler artiklar ur Offentligt Perspektiv