Details

  • Industry: Ideella organisationer
  • Type: Newsletter Article
  • Date: 2013-06-01

Fortsatt möjlighet till momsfri lokaluthyrning till föreningar och stiftelser 

Regeringen har under många år undersökt frågan om förenklingar i regelverket som rör frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal. Med dagens regler kan en hyresvärd under vissa förutsättningar ansöka om att få debitera moms vid uthyrning av lokal. Det är dock inte möjligt att debitera moms på hyran om hyresgästen bedriver momsfri verksamhet. En utredning från 2009 föreslog att det skulle införas obligatorisk momsplikt vid uthyrning av verksamhetslokaler, ett förslag som har oroat många ideella föreningar och stiftelser med anledning av befarade hyreshöjningar.

Samtidigt som regeringen den 15 april överlämnade 2013 års ekonomiska vårproposition till riksdagen skickar finansdepartementet ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Ett av förslagen rör frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal.

 

Enligt förslaget kommer det inte att införas någon obligatorisk momsplikt vid uthyrning av lokaler. Istället väljer man att föreslå ett antal förenklingar som t.ex. slopat ansökningsförfarande vid frivillig skattskyldighet. För att hyresvärden ska kunna fakturera med moms kommer det även i fortsättningen att krävas att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen om förslaget går igenom. Allmännyttiga ideella föreningar och stiftelser kommer således även fortsättningsvis kunna hyra lokaler utan att debiteras moms. Vi ser positivt på detta och anser att möjligheten är mycket stor att förslaget går igenom.

 

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

 

 

Av: Joachim Broberg, momsexpert

Fler artiklar ur Aktuella frågor


 

Redaktion

Utgivare

Fredrik Sjölander

fredrik.sjolander@kpmg.se

070-529 95 26

 

Artikelförfattare

Artikelförfattare nås via förnamn.efternamn@kpmg.se alt växel 08-7239100.

 

Våra tjänster

 

Skriv ut de senaste artiklarna