Details

  • Type: Newsletter Article
  • Date: 2013-04-17

CSR-kväll gav studenter nya insikter 

Onsdagen den 24e april kom ett tjugotal studenter från Handelshögskolan i Stockholm till KPMG:s huvudkontor för att delta i evenemanget Expect the Unexpected. Det var en del av temaveckan Focus CSR som anordnades av Handelshögskolans studentkår.

Kvällen inleddes med att Helena Kernell och Victoria Percovich från KPMG Climate Change & Sustainability Services rapporterade om internationella trender inom CSR, och gav konkreta exempel på hur samhällsansvar blivit en allt viktigare fråga som berör företagen på flera plan.

 

Uppgifterna som presenterades bygger på KPMG:s studie Expect the Unexpected – building business value in a changing world. Helena Kernell berättar att man i studien gjorde beräkningar av de faktiska miljökostnaderna för totalt 800 företag i 11 branscher:

 

– Företagens vinster skulle minska med i snitt 40 procent om de skulle tvingas betala för de externa miljökostnader som deras verksamheter orsakar. Livsmedels-, el- och gruvindustrin skulle drabbas hårdast, medan vinsterna i telekomsektorn skulle påverkas marginellt.

 

Efter en paus med mingel och buffé var det dags för nästa programpunkt: UN Global Compact Dilemma Game – ett brädspel som ställde deltagarna inför kluriga utmaningar med anknytning till CSR.

 

– UN Global Compact Dilemma Game är baserat på de tio principerna i FN:s Global Compact och består av dilemman som företag ställs inför som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Genom spelet utbildas spelarna i att hantera verkliga etiska dilemman från olika intressentgruppers perspektiv, berättar Helena Kernell.

 

Såväl brädspelet som den inledande presentationen verkade uppskattas av evenemangets gäster. Så här beskriver Stella Chen, en av de inbjudna studenterna, kvällen:

 

– En insiktsgivande och tankeväckande föreläsning följd av ett utmanande interaktivt spel. Jag lärde mig verkligen jättemycket, både genom nya insikter och av att ifrågasätta etablerade tänkesätt och normer. Tack KPMG!

 

Under evenemanget uppstod det livliga diskussioner bland deltagarna och det framgick tydligt att CSR är ett ämne som engagerar och inspirerar. En annan student, Alexander Norrman, berättar vad han tar med sig från kvällen:

 

– Det var verkligen tankeväckande, man gick definitivt därifrån med nya funderingar och insikter. Hela hållbarhetsfrågan och den roll företagen och deras intressenter spelar i utvecklingen av världsmarknaden är minst sagt komplex. Varje situation är unik och kräver sin unika lösning. Som student uppskattar jag att få bekanta mig med pågående marknadstrender och utvecklingsmönster i olika branscher och sektorer av ekonomin. Att vi dessutom fick interagera och diskutera dessa frågor med anställda på KPMG gjorde att kvällen blev mycket givande.

 

Läs mer om KPMGs samhällsengagemang 


Fler artiklar ur Career News


 

Kontakta oss

Studentansvarig Eric Brandt
Telefon  08-723 93 43

eric.brandt@kpmg.se 

Prenumerera

Du missar väl inte KPMG Career News? Här får du tillgång till den senaste informationen om vad som är på gång hos oss, aktuella tjänster, information om våra event och andra nöjen för dig som studerar eller just påbörjat din karriär. Prenumerera nu