Sverige

Details

  • Service: Skatt, People Services
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-10-10

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien 

Sverige har undertecknat ett socialförsäkringsavtal med Indien. Något datum för när konventionen börjar gälla har ännu inte fastställts men den väntas träda ikraft 1 januari 2014.

Ett liknande socialförsäkringsavtal har även tecknats med Sydkorea. Det är ännu oklart när detta avtal kan börja tillämpas.

 

Bakgrund

Socialförsäkringsavtal förenklar normalt för arbetsgivare och dess anställda, som arbetar utomlands. Syftet med socialförsäkringsavtal är att undvika att den anställde hamnar utan socialförsäkringstillhörighet eller blir ”dubbelt” försäkrad i båda länderna. Avtalen minskar även risken att dubbla socialavgifter måste betalas.

 

Nya konventionen om social trygghet med Indien

Konventionen mellan Sverige och Indien samordnar endast delar av den svenska socialförsäkringen. Avtalet samordnar de indiska och svenska systemen för ålderspension, efterlevandepension och sjukersättning/aktivitetsersättning. Det nya avtalet förenklar därmed för en anställd, som sänds ut för att arbeta i Indien längst 24 månader att fortsätta tjäna in t ex svensk ålderspension.

 

För övriga grenar av den svenska socialförsäkringen (t ex sjukpenning och föräldrapenning) gäller dock vanliga svenska regler.

 

KPMGs kommentar

Socialförsäkringsavtal med Indien och Sydkorea, liksom med andra länder i Asien där svenska företag har verksamhet, förenklar på många sätt för anställda som arbetar i dessa länder. Avtalsförhandlingar pågår även med Japan och Kina.

 

Eftersom avtalen med Indien och Sydkorea bara gäller för vissa delar av den svenska socialförsäkringen kan man dock behöva ta reda på vilka möjligheter, som finns att behålla andra svenska förmåner, t ex barnbidrag och föräldrapenning. En annan viktig aspekt är vad som gäller för medföljande familjemedlemmar.

 

En konsekvens av att socialförsäkringsavtalen endast gäller för delar av den svenska socialförsäkringen är att arbetsgivare behöver ta reda på vilka andra svenska arbetsgivaravgifter, som behöver betalas under utsändning till respektive från Sverige.

 

För att kunna fortsätta omfattas av de delar av den svenska socialförsäkringen, som omfattas av de nya avtalen, måste ett s k utsändningsintyg ansökas om.


 

Kontakt:

Nina Holgersson, Telefon +46 (0)8 723 96 09 nina.holgersson@kpmg.se

 

 

Redaktion

 

Utgivare:

Katrin Fahlgren
katrin.fahlgren@kpmg.se