Details

  • Service: Rådgivning, Risk Consulting, Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster
  • Type: Newsletter
  • Date: 2013-03-21

Financial Reporting News nr 2 mars 2013 

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Det börjar nu bli aktuellt att upprätta den första delårsrapporten för 2013 och det finns då ett antal nyheter att beakta. Bland dessa kan nämnas att IFRS 13 Värdering till verkligt värde ska börja tillämpas, vilket innebär ett antal upplysningskrav även i delårsrapporter. Vidare ska reviderad IAS 19 Ersättningar till anställda börja tillämpas, vilket även den får effekter i delårsrapporteringen. Slutligen blir ett antal andra nya regler tillämpliga 2013 och även dessa nyheter behandlas i detta nummer av FR News.

Vill du få exempel på hur de nya upplysningskraven ska utformas? Vi har tagit fram en uppdaterad version av KPMGs exempeldelårsrapport i vilken vi har beaktat samtliga nya regler och upplysningskrav med tillämpning från 2013. Klicka här för ytterligare information. 

Nyheter för delårsrapporter 2013Inför den första delårsrapporten under 2013 finns en del nyheter att tänka på. Med visst fokus på presentation och upplysningar behandlas i denna artikel bl a presentation av övrigt totalresultat, redovisning av pensioner och upplysningar om finansiella instrument avseende verkliga värden och kvittning.
 

Redaktion

Redaktion

Utgivare

Jörgen Nilsson

 

Redaktör

Hans Hällefors