Sverige

Details

  • Service: Rådgivning, Risk Consulting, Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster
  • Date: 2013-09-09

Koncernredovisning enligt K3 

 

En av nyheterna i K3 är hur stegvisa förvärv ska hanteras i koncernredovisningen. Specialister från KPMG bistod Bokföringsnämnden med att ta fram koncernkapitlen och nu har KPMG, i samarbete med Studentlitteratur, givit ut en bok ”Koncernredovisning enligt K3”. 
 

Boken är en praktisk handbok och vänder sig både till den som aldrig tidigare kommit i kontakt med en koncernredovisning och till den som har viss erfarenhet. Boken fokuserar på praktisk tillämpning, men är för den skull inte teorilös. Många sifferexempel finns med.  


Beställ ditt exemplar här.

 

 

´

 

 

Kontakt

Helle Kant

+46 (0)8 723 93 46

helle.kant@kpmg.se